Home page > Aktuality > Hraniční vojáci zapojeni do cvičné aktivace sil NATO

Hraniční vojáci zapojeni do cvičné aktivace sil NATO

Ve dnech 1. – 11. listopadu 2020 probíhá v Evropě rozsáhlé cvičení jednotek NATO s názvem Brilliant Jump 2020, jehož cílem je demonstrovat připravenost k obraně jeho členských států.

Podstatou cvičení je reálné nasazení prvků sil velmi rychlé reakce NATO – VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) do vojenských výcvikových prostorů v Litvě s cílem prověřit schopnost rychlého hromadného nasazení participujících jednotek do zájmového prostoru.

„Vrchní velitel sil NATO v Evropě vyhlásil cvičnou aktivaci sil VJTF, která se týká také části našeho 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského,“ přibližuje současné dětí zástupce velitele praporu a řídící cvičení major Martin Krč. Po analýze úkolu a nezbytných přípravách vysíláme do Litvy kombinovaným způsobem, tedy po železnici a po vlastní ose, celkem 200 vojáků a 50 kusů techniky z 1. a 2. mechanizované roty, minometné baterie, velitelské roty a roty logistiky. Základem naší výzbroje jsou samozřejmě bojová vozidla pěchoty BVP-2 a minomety T815 - PRAM. V sobotu 31. října odjel z železniční stanice Hranice na Moravě první vlak s pásovou technikou, den poté druhý vlak s kolovou technikou, kontejnery a dalším materiálem.“ 

V průběhu operace budou prověřeny nezbytné postupy při přípravě, plánování, koordinaci a zabezpečení reálného nasazení jednotek z domovských posádek do přidělených prostorů rozmístění. „Velení NATO v Evropě takto prověřuje akceschopnost sil velmi rychlé reakce, které musí být připraveny do 5 dnů od aktivace vyrazit do určeného prostoru. Zkoordinovat hromadný příjezd takového množství lidí i techniky ze všech koutů Evropy, zabezpečit bezproblémovou a rychlou vykládku, jejich ubytování, stravování, doplnění pohonnými hmotami a řadu dalších souvislostí vyžaduje nejen dokonalé zplánování, ale také důsledné plnění úkolů, které máte,“ připomínal vojákům před jejich odjezdem velitel Velitelství pro operace generál Josef Kopecký. „Cvičení dokonale prověří systém velení a řízení manévrových jednotek v rámci reálného přesunu z domovské posádky do určeného prostoru, stejně jako funkčnost informačních toků mezi brigádou VJTF a podřízenými,“ dodal generál Kopecký.

Úkolové uskupení na bázi 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ je v letech 2019 – 2021 vyčleněno pro alianční síly rychlé reakce NRF (NATO Responce Force), v roce 2020 je vyčleněno do sil velmi rychlé reakce NATO – VJTF. Čeští vojáci jsou společně s prapory Španělska, Polska a Velké Británie zařazeni do struktury mezinárodní brigády na bázi polské 21. brigády Střelců Podhalaňských. Brigáda sil VJTF čítá přibližně 5000 vojáků, podporovaných leteckými, námořními a speciálními silami.  Cílem VJTF  je zajištění vysoce profesionální a rychlé akce v případě potřeby.

Fotogalerie

Nahoru