Home page > Aktuality > Nejvyšší pohotovost je plně zajištěna

Nejvyšší pohotovost je plně zajištěna

Vojáci 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ tvoří základ úkolového uskupení, které je v letech 2019 – 2021 vyčleněno pro alianční síly rychlé reakce NRF (NATO Responce Force). V letošním roce jsou zařazeni do hotovosti v rámci sil velmi rychlé reakce NATO – VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), a musí být schopni ve velmi krátké době reagovat na hrozby pro členské země Aliance.

„Z toho důvodu v současné době nespadáme mezi jednotky, které jsou vyčleněny na pomoc v boji proti epidemii koronaviru,“ vysvětluje náčelník štábu praporu major Radek Šoman. „Náš úkol se nemění, stále věnujeme maximální pozornost zabezpečení hotovosti a s ní související plné připravenosti. Současně jsme také připraveni zasáhnout v případě nasazení proti epidemii.“

Komplikaci samozřejmě přineslo současné období, kdy je z důvodu zabezpečení plné bojeschopnosti omezena řada výcvikových úkolů tak, aby vojáci a následně i jejich rodinní příslušníci byli maximálně chráněni před možnou nákazou. Výrazně je také omezeno využívání vojenských výcvikových prostorů, aby nedošlo ke kumulaci vojáků na jednom místě. Proto velení praporu přijalo řadu striktních opatření, aby na jedné straně ochránilo zdraví vojáků a současně udrželo a prohloubilo schopnosti manévrových jednotek. „V kasárnách se kromě nezbytné údržby techniky a materiálu věnujeme především taktické přípravě malých skupin vojáků v síle maximálně roje či družstva,“ přibližuje současný stav v hranických kasárnách zástupce náčelníka štábu pro operace kapitán David Kremlička.

Kasárna generála Zahálky svou dispozicí a rozlohou, několika rozlehlými travnatými plochami a rozsáhlým lesoparkem umožňují rozptýlit tyto skupiny na velkém prostoru tak, aby se vzájemně potkávalo minimum osob. Nošení ochranných prostředků bylo samozřejmostí dávno před rozhodnutím vlády. „Všechna tato opatření jsou účinná a plně zabezpečují náš hlavní úkol – plnou pohotovost a připravenost k okamžitému zásahu,“ dodává kapitán Kremlička.

Fotogalerie

Nahoru