PF 2018

Vážení kolegové, rodinní příslušníci, spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám na počátku nového roku 2018 i touto cestou poděkoval za úspěšné splnění úkolů právě uplynulého roku.

Jsou to teprve čtyři měsíce, co jsem převzal velení 71. mechanizovaného praporu a za tu dobu jsem se přesvědčil, že tento prapor již od svého vzniku v roce 1994 každoročně bezezbytku plní veškeré úkoly, které jsou před něj postaveny. Nejinak tomu bylo i v roce 2017, za což patří dík nejen našim vojákům ale i jejich rodinám. Příslušníkům útvaru proto děkuji za profesionální a zodpovědný přístup k plnění všech povinností. Rodinným příslušníkům našich vojáků děkuji za pochopení a podporu, bez čehož by plnit fyzicky, psychicky i časově náročné úkoly bylo mnohem obtížnější.

Náš útvar dlouhodobě dosahuje výtečných a velmi dobrých výsledků ve všech druzích bojové přípravy a v uplynulém roce jsme to opět prokázali. K našim hlavním úkolům patřila především příprava a od března do září nasazení 9. úkolového uskupení AČR EUTM na území afrického Mali. Vyvrcholením výcviku mechanizovaných jednotek byl komplexní polní výcvik pod názvem METRO, jehož dvě části se uskutečnily ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště a třetí ve VVP Libavá. Při něm jsme se zaměřili na prohloubení taktických schopností mechanizovaných a minometných jednotek na úrovni čety, na rozvoj jejich schopností vést všechny druhy boje a dosažení sladěnosti uvnitř jednotek. Štáb praporu prověřil své schopnosti při několika etapách dvoustupňového štábního nácviku s rozvinutým mobilním místem velení. K důležitým úkolům patřil výcvik v překonávání vodní překážky plavbou bojových vozidel, převzali jsme nová moderní pancéřovaná vozidla Tatra 815 PRAM, naši průzkumníci se zdokonalovali v USA, absolvovali jsme také společný výcvik s rakouskou armádou. Zabezpečili jsme řadu akcí pro širokou veřejnost s vrcholem při tradičních „Hranických hrách bez hranic“.

Souhrnně tedy mohu konstatovat, že v právě skončeném roce se nám díky společnému úsilí podařilo splnit všechny úkoly přípravy jednotek, velitelů a štábu velmi dobrým způsobem a prokázali jsme tak, že jsme nezůstali dobrému jménu našeho praporu nic dlužni.

Jsem přesvědčen, že stejně úspěšně si budeme počínat i v roce nadcházejícím, ve kterém pokračujeme v přípravě praporu na jeho mezinárodní certifikaci v roce 2019. Také tento rok je před nás postavena řada výzev. Největší pozornost musíme věnovat přípravě minometné čety na nasazení v rámci mezinárodních jednotek NATO, jejíž první rotace je naplánována již na přelom června a července. Intenzivní výcvik mechanizovaných jednotek a přípravu všech odborností zaměříme na přípravu rot. Vyvrcholením výcviku budou rotní taktická cvičení s bojovou střelbou mechanizovaných rot, čímž ukončíme etapu výcviku na stupni rota a vytvoříme předpoklady pro dosažení požadovaných schopností praporního úkolového uskupení. Na mezinárodním poli se, mimo zmiňovaného nasazení minometné čety, zaměříme na armádu našich severních sousedů. V Polsku nás čeká velké velitelsko-štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk v rámci mezinárodního cvičení LAMPART a soutěž mechanizovaných čet. Na území České republiky budeme plnit úkoly v rámci mezinárodních cvičení PROTEX I a SCREENER.  V letošním roce také zahájíme výcvik příslušníků aktivní zálohy praporu, a to etapou výcviku jednotlivce a specialisty ve svých odbornostech.

U našeho útvaru došlo k řadě změn. Vyměnili se hlavní funkcionáři praporu, velitel i zástupce, k mnoha změnám došlo na nižších velitelských stupních, postupně dochází také k navýšení počtů příslušníků praporu a s tím souvisejícím posunům na základních funkcích. V letošním roce již další významnější personální změny neplánujeme, abychom vytvořili prostor pro stabilizaci praporu a plné soustředění na nadcházející certifikaci. Všechny mechanismy jsou nastaveny dobře, nyní je musíme s plnou odpovědností aplikovat. K tomu nás bude motivovat také pětadvacáté výročí vzniku praporu.  

Ještě jednou chci všem příslušníkům útvaru poděkovat za kvalitní práci, kterou po celý uplynulý rok odváděli.

Vážení vojáci, občanští zaměstnanci, přeji nejen Vám, ale i Vašim rodinným příslušníkům i široké veřejnosti šťastné vykročení do nového roku 2018, mnoho zdraví, pohody a osobního i rodinného štěstí.

                                                                       podplukovník Ing. Petr Blecha

Nahoru