Home page > Aktivní zálohy 71. mpr

Aktivní zálohy 71. mpr

STAŇ SE VOJÁKEM V AKTIVNÍ ZÁLOZE

A PŘÍSLUŠNÍKEM NOVĚ VZNIKAJÍCÍ JEDNOTKY AKTIVNÍCH ZÁLOH

71. MECHANIZOVANÉHO PRAPORU V HRANICÍCH

 

Od  1. 7.  2018 byly vytvořeny u 7. mechanizované brigády systemizovaná místa pro nově vznikající jednotky aktivních záloh. U již fungujících jednotek AZ v Přáslavicích dochází v současné době k navyšování a doplňování počtů AZ; a utvářejí se i nové jednotky aktivních záloh – v Bučovicích a také u 71. mechanizovaného praporu v Hranicích.

U 71. mpr nově vznikly služebních místa u štábu AZ 71. mpr  a mechanizovaná roty AZ 71. mpr, která je členěna do dvou mechanizovaných čet, jedné minometné čety a jedné čety zabezpečení AZ;  jednotku dále tvoří velitelské družstvo, obvaziště a velení (VR, ZVR, ved. praporčík).

 

Záměrem vojenských útvarů, v jejichž rámci se utváří nové jednotky AZ, je snaha o maximální začlenění vznikajících jednotek AZ do běžného života útvarů; v součinnosti s jednotkami 71. mpr se podílet na plánovaných akcích (výcviku, akcích na veřejnosti, propagace AČR) a plánovaných cvičeních (v rámci VVP na území ČR, ale rovněž v rámci cvičení s mezinárodní účastí).

Výcvik a příprava u jednotky AZ je plánován a organizován po fázích dle programů bojové přípravy s ohledem na tříletý výcvikový cyklus:

  • v prvním roce je obsahem zdokonalovací příprava jednotlivce, specialisty;
  • ve druhém roce se uskutečňuje výcvik na úrovni družstva (osádky), četa;
  • ve třetím roce se uskutečňuje výcvik na úrovni čety (roty).

 

Témata výcviku jsou volena s ohledem na vojenskou odbornost, zastávanou pozici a aktuální fázi výcviku (v rámci tříletého výcvikového cyklu); rozvržení výcviku v roce dle naplánovaných vojenských cvičení (délka cvičení - tj. do 4 týdnů v kalendářním roce) je obvykle rozdělena do několika částí (vždy nejméně 3 po sobě jdoucí dny) – většinou se jedná o dvě až tři cvičení v jarních a podzimních měsících). 

 

Jak postupovat při zájmu o službu vojáka v AZ?

Pokud se občan ČR ve věku od 18 do 60 let rozhodne dobrovolně převzít výkon branné povinnosti a zažádá o vstup do ozbrojených sil ČR, může se stát buďto vojákem v aktivní záloze, anebo vojákem v záloze absolvujícím vojenská cvičení v jím vybraných termínech (dobrovolná záloha).

Pro koho je určena služba vojáka v aktivní záloze? Pro všechny občany, kteří se nerozhodli pro služební poměr vojáka z povolání, přesto se hodlají při studiu či zaměstnání významně a plnými silami podílet na činnosti ozbrojených sil ČR.

Kde jsou jednotky AZ nasazovány? AZ může být nasazena k posílení integrovaného záchranného systému, Policie ČR, ke střežení objektů důležitých pro obranu státu a do operací na území nebo i mimo území ČR. Voják v AZ se pro tyto účely připravuje formou vojenských cvičení.

Občan může dobrovolně, s výjimkou stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do aktivní zálohy. Do AZ zařazuje vojáka krajské vojenské velitelství (KVV) podle potřeby ozbrojených sil ČR rozhodnutím na dobu do 3 let.

Zájemce o zařazení do aktivní zálohy musí splňovat tyto podmínky:

  • občanství České republiky,
  • dosažení věku 18 až 60 let,
  • zdravotní způsobilost,
  • trestní bezúhonnost,
  • vzdělání min. střední odborné s výučním listem,
  • prohlášení o nepodporování extrémismu.

Cesta do aktivní zálohy v několika krocích:

1. Základní informace

Základní informace o vstupu do aktivní zálohy i službě jako takové získá zájemce na webu kariera.army.cz (lze zde získat informace o podmínkách vstupu do zálohy ozbrojených sil ČR a rovněž vyplnit příslušný registrační dotazník) nebo na webu aktivnizaloha.army.cz (slouží k prezentaci legislativy spojené se zálohou ozbrojených sil, souvisejících koncepčních dokumentů, kontaktních adres, informací o průběhu služby vojáků v záloze a přehledné prezentaci článků popisujících službu v záloze), dále také na každém rekrutačním středisku/pracovišti nebo krajském vojenském velitelství. Pro sledování aktualit ze světa AZ navštivte facebookový profil aktivní zálohy OS ČR (obsahuje informace o aktuálním dění v oblasti AČR a zálohy ozbrojených sil ČR, umožňují rovněž přebírání externích materiálů). 

2. Online registrace do databáze zájemců

Registraci do databáze zájemců lze provést také online, a to řádným vyplněním a odesláním registračního formuláře „Voják v aktivní záloze".

3. Návštěva rekrutačního střediska nebo jeho pracoviště

Každému zájemci bude nabídnut termín schůzky na rekrutačním středisku nebo jeho pracovišti za účelem doplnění informací, podání žádosti o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a vyplnění dotazníku.

4. Vstupní lékařská prohlídka 

Lékařské vyšetření za účelem posouzení zdravotního stavu uchazeč absolvuje ve vojenském zdravotnickém zařízení. K tomuto vyšetření bude objednán prostřednictvím KVV. Na základě prohlídky mu bude vystaven posudek o zdravotní způsobilosti. Pokud se ucházíte o pozici, kde je nutné kékařské vysvědčení, je lékařské vyšetření prováděno v určené vojenské nemocnici.

5. Vydání rozhodnutí o službě v AZ

Posledním krokem je vydání rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu, které vydává ředitel příslušného krajského vojenského velitelství.

6. Vojenský výcvik

Šest týdnů výcviku ve Vyškově představuje opravdový začátek služby vojáka v aktivní záloze! Občan, který již v minulosti vykonal vojenskou činnou (či náhradní) službu, absolvuje první výcvik v rámci aktivní zálohy   u konkrétní jednotky AZ, nikoliv ve Vyškově.

 

Co potřebujete znát:

· kde najdete rekrutační střediska (rekrutační pracoviště, kanceláře),

 

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO ČECHY

Vítězné náměstí 684, 160 00  Praha

tel. 973 211 066   

e-mail: kariera.praha@army.cz      

úřední hodiny:  pondělí – čtvrtek             8.00 – 17.00

                        pátek                               8.00 – 12.00

 

 

Rekrutační pracoviště PARDUBICE

Hůrka 1100, 530 02 Pardubice

tel. 973 243 256

e-mail: kariera.pardubice@army.cz

úřední hodiny:  pondělí a středa              8.00 – 17.00

                        úterý a čtvrtek                 8.00 – 16.00

                        pátek                               8.00 – 12.00

 

 

Rekrutační pracoviště ČESKÉ BUDĚJOVICE

Žižkova 37, 370 04 České Budějovice

tel. 973 321 465           

e-mail: kariera.ceskebudejovice@army.cz

úřední hodiny:  pondělí a středa              8.00 – 17.00

                        úterý a čtvrtek                 8.00 – 16.00

                        pátek                               8.00 – 12.00

 

Rekrutační pracoviště PLZEŇ

Štefánikovo nám. 1, 301 00  Plzeň 

tel. 973 340 476   

e-mail: kariera.plzen@army.cz

úřední hodiny:  pondělí a středa              8.00 – 17.00

                        úterý a čtvrtek                 8.00 – 16.00

                        pátek                               8.00 – 12.00 

 

Rekrutační pracoviště LIBEREC

Na Zápraží 4, 460 07 Liberec 

tel. 973 262 372

e-mail: kariera.liberec@army.cz

úřední hodiny:  pondělí a středa              8.00 – 17.00

                         úterý a čtvrtek                8.00 – 16.00

                         pátek                              8.00 – 12.00

 

Rekrutační pracoviště ÚSTÍ NAD LABEM

Štefánikova 2, 400 01  Ústí nad Labem    

tel. 973 286 250       

e-mail: kariera.ustinadlabem@army.cz

úřední hodiny:  pondělí a středa              8.00 – 17.00

                        úterý a čtvrtek                 8.00 – 16.00

                        pátek                               8.00 – 12.00 

 

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO MORAVA

 

Rekrutační pracoviště BRNO

Zahradníkova 7, 662 10  Brno         

tel. 973 442 200   

e-mail: kariera.brno@army.cz

úřední hodiny:  pondělí – čtvrtek             8.00 – 17.00

                        pátek                              8.00 – 12.00

 

Rekrutační pracoviště OLOMOUC

Dobrovského 6, 779 00  Olomouc 

tel. 973 403 444

e-mail: kariera.olomouc@army.cz

úřední hodiny:  pondělí a středa              8.00 – 17.00

                        úterý a čtvrtek                 8.00 – 16.00

                        pátek                               8.00 – 12.00

 

Rekrutační pracoviště OSTRAVA

Matiční 2, 702 00  Ostrava                 

tel. 973 488 111 

e-mail: kariera.ostrava@army.cz

úřední hodiny:  pondělí a středa              8.00 – 17.00

                        úterý a čtvrtek                 8.00 – 16.00

                        pátek                               8.00 – 12.00

 

Rekrutační pracoviště JIHLAVA

Vrchlického 14, 586 01  Jihlava     

tel. 973 454 460   

e-mail: kariera.jihlava@army.cz

úřední hodiny:  pondělí a středa              8.00 – 17.00

                        úterý a čtvrtek                 8.00 – 16.00

                        pátek                               8.00 – 12.00

 

Rekrutační kanceláře

Ve městech Hradec Králové, Karlovy Vary a Zlín se nacházejí rekrutační kanceláře, zájemci je mohou navštívit teprve až po sjednání schůzky s rekrutérem příslušného rekrutačního střediska či rekrutačního pracoviště.

· kde najdete krajská vojenská velitelství (KVV),

 

KVV Praha - hlavní město

náměstí Svobody 471/4, 160 00, Praha 6 -Bubeneč

tel.: 973 211 042, prap. Stanislav Lejnar

e-mail: kvvhmp@army.cz

 

KVV Praha - Středočeský kraj

U Sluncové 395/4, 186 00 Praha 8 - Karlín

tel.: 973 206 156, prap. Michal Hubálek

e-mail: kvvpraha@army.cz

 

KVV  Hradec Králové

Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové

tel.: 973 251 442, prap. Helena Pavlová

e-mail: kvv.hradeckralove@army.cz

 

KVV Liberec

Na Zápraží 4, 461 24 Liberec

tel.: 973 262 234, prap. Ondřejka Křížová

e-mail: kvv.liberec@seznam.cz

 

KVV Ústí nad Labem

Štefánikova 231/2, 400 01 Ústí nad Labem

tel.: 973 286 125, prap. Anita Holeyšovská

e-mail: kvvul@army.cz

 

KVV Karlovy Vary

Počernická 2, Sachrův Dvůr, 360 01 Karlovy Vary

tel.: 973 349 416, prap. Monika Kubečková

e-mail: kvv.karlovyvary@army.cz

 

KVV Plzeň

Štefánikovo nám. 1, 304 50 Plzeň

tel.: 973 340 775, prap. Renáta Lišková

e-mail: kvv.plzen@army.cz

 

KVV České Budějovice

Žižkova 37, 370 04 České Budějovice

tel.: 973 321 419, prap. Josef Štěpánek

e-mail: kvvcb@seznam.cz

 

KVV Pardubice

Hůrka 1100, 530 02 Pardubice

tel.: 973 243 233, prap. Zdeňka Ryšánková

e-mail: kvv.pardubice@seznam.cz

 

KVV Jihlava

Vrchlického 14, 586 01 Jihlava

tel.: 973 454 333, prap. Ondřej Kunče

e-mail: kvv.jihlava@seznam.cz

 

KVV Ostrava

Nádražní 119, 702 00 Moravská Ostrava - Přívoz

tel.: 973 487 755, prap. Ing. Pavel Riess

e-mail: kvv-ostrava@army.cz

 

KVV Olomouc

Dobrovského 6, 779 00 Olomouc

tel.: 973 401 925, prap. Jitka Kalusová

e-mail: kvv.olomouc@army.cz

 

KVV Zlín

Štefánikova 167, 760 30 Zlín

tel.: 973 458 815, prap. Beata Nováková

e-mail: kvv.zlin@army.cz

 

KVV Brno

Štefánikova 53a, 662 10 Brno

tel.: 973 444 057, prap. Michaela Švihlová

e-mail: kvv.brno@seznam.cz

 

Internetová poradna a bezplatná telefonická linka

Zájemcům o službu v ozbrojených silách ČR je k dispozici rovněž internetová poradna
a bezplatná telefonická linka 800 154 445 (PO až ČT 8.00–17.00 hod., PÁ 8.00–12.00 hod.).


Oddělení pro výběr personálu – šetření fyzické zdatnosti

Uchazeči, kteří na závěr lékařského vyšetření ve vojenské nemocnici obdrží stanovisko „zdravotně schopen k povolání do služebního poměru vojáka z povolání“ jsou objednáni k výběru. Výběr absolvují na oddělení pro výběr personálu v Praze nebo Olomouci.


Kurz základní přípravy ve Vyškově

Přijatí uchazeči povolaní do služebního poměru nastupují do kurzu základní přípravy nebo zdokonalovacího kurzu, které jsou organizovány Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově.


Pro odpovědi na Vaše otázky a doplňující informace o aktivních zálohách a vznikající jednotce AZ v Hranicích volejte kontaktní osobu (71. mechanizovaný prapor):

 

  npor. Petr ŘUCHOVSKÝ

  náčelník skupiny AZ 71. mpr

          t. 973 425 414, 725 923 150

          az71.mpr@seznam.cz

 

 

Nahoru