Home page > Aktuality > 1. mechanizovaná rota úspěšně absolvovala operaci ŠKORPION

1. mechanizovaná rota úspěšně absolvovala operaci ŠKORPION

     Podle plánu je čekalo závěrečné cvičení mechanizovaných čet, které definitivně završilo etapu výcviku čety u této jednotky. Vojáci i velitelé tak měli prokázat, jakého stupně vycvičenosti již dosáhli, zda jsou schopni koordinovat vzájemně svoji činnost a působit jako samostatná, kompaktní jednotka.

     Připravená operace SCORPION byla zaměřena na protipovstaleckou operaci, ve které mechanizovaná četa plnila úkol ve svém prostoru odpovědnosti. Její scénář vycházel částečně ze zkušeností ze zahraničních operací, především působení v Afghánistánu. Hlavním úkolem jednotky bylo bojové patrolování v prostoru, ve kterém aktivně působí nepřítel. Velký důraz byl položen na samotné zplánování operace velitelským sborem a přípravu bojové dokumentace. Příslušníci jednotky poté musili provést přesun do místa působení a zajistit určený prostoru. Přitom museli reagovat na napadení nepřítelem, poskytnout pomoc raněným a dokázat přivolat vrtulník k jejich odsunu. Byli prověřeni z přivolání posil v podobě týmu rychlé reakce a následné součinnosti při eliminaci nepřítele. Neméně důležitou povinností bylo i včasné a přesné zaslání standardizovaného hlášení o vzniklé situaci nadřízenému.

     V průběhu celé operace se všechny tři čety této roty postupně vystřídaly při plnění úkolů. Vojáci tedy na kolové technice doprovázeli chráněnou osobu a příště s bojovými vozidly pěchoty přispěchali na pomoc napadeným kolegům.

     Velitel roty kpt. Michal Pírek při plánování této operace využil i spolupráce s velitelskou rotou a do své sestavy začlenil i skupinu odstřelovačů, kteří palebně podporovali jeho čety. Průzkumná četa potom kromě toho, že jeho podřízeným předávala zprávy o pohybu nepřítele, imitovala i samotného nepřítele a cvičícím vojákům připravovala řadu nástrah.

     Fyzicky i psychicky náročný týden byl zakončen nácvikem boje o budovu. Velitel roty využil dva rotní instruktory, kteří absolvovali kurz boje o budovu a vojákům připravil i tuto formu činnosti, v afghánském prostředí často reálnou. Týdenní výcvik byl zakončen házením obranného granátu F-1.

Fotogalerie

Nahoru