Home page > Aktuality > 71. mechanizovaný prapor připravuje řidiče k nasazení v zahraniční operaci

71. mechanizovaný prapor připravuje řidiče k nasazení v zahraniční operaci

Jedním z rozhodujících letošních úkolů, postavených před náš prapor je vyčlenění, příprava a nasazení minometné čety v rámci úkolového uskupení NATO na území Lotyšska jako Posílené předsunuté přítomnosti (enhanced Forward Presence - eFP) v pobaltských státech a Polsku.

Na sklonku loňského roku 71. mechanizovaný prapor obdržel náhradou za zastaralé Pragy V3S nové vozy Tatra 815 8x8 PRAM, určené právě k minometné baterii pro přepravu 120 mm minometu vz. 82. Všichni řidiči nyní procházejí přeškolením na tento typ vozidla, aby získali oprávnění k jeho řízení. „Cílem zaškolení je seznámit řidiče s obsluhou, technikou jízdy, odstraňováním závad a údržbou tohoto typu vozidla,“ vysvětluje koordinátor přípravy řidičů nadrotmistr Jiří Pospíšil. „Řidič při něm musí prokázat bezpečné ovládání vozidla ve specifických podmínkách jeho používání.“

Toto přeškolení je základním stavebním kamenem, na který navazuje speciální příprava řidičů pro řízení v extrémních podmínkách. Na dovednostech, schopnostech a návycích řidiče závisí životy a zdraví mnoha jeho kolegů. Aby byli tito vojáci maximálně připraveni na podmínky a situace, které mohou při nasazení v zahraniční operaci nastat, je pro ně organizováno odborné školení se zaměřením na moderní přístupy k nácviku řešení krizových situací na silnici a v terénu. „Na speciálním polygonu si řidiči za odborného vedení trénují jízdu na extrémních překážkách, zjišťují chování vozidla v těchto situacích a nacvičují správné reakce na ně. Součástí výcviku je i vyprošťování techniky zapadlé do písečného terénu,“ přibližuje tento výcvik jeden z instruktorů nadrotmistr Jiří Smeták.

Celý speciální výcvik je rozdělen do tří etap, které na sebe plynule navazují a řidiči v nich postupně zvyšují své znalosti a schopnosti jak v teoretické, tak praktické rovině. V teorii probírají prevenci a zvládání krizových situací v silničním provozu i terénu, zásady bezpečné jízdy na silnici i v terénu, principy defenzivního způsobu jízdy i vliv technického stavu vozidla, pneumatik, vozovky a dalších prvků na způsob jízdy. Prakticky potom nacvičují správné sezení ve vozidle, nácvik správných reakcí v různých rychlostech vozidla, praktické zvládnutí intenzívního brždění, kontrolu smyku, zvládnutí aquaplanningu, jízdu na nestejném povrchu i při extrémním náklonu terénu. „Na cvičení nebo při samotném nasazení v zahraniční operaci si toho moc nevyzkoušíme a jen řídíme. Proto takováto možnost je neocenitelnou pomocí pro případné nepředpokládané události,“ pochvaluje si jeden z řidičů rotný Roman Kotala.

Fotogalerie

Nahoru