Home page > Aktuality > Britové v Hranicích pomáhají s přípravou nejnižších velitelů

Britové v Hranicích pomáhají s přípravou nejnižších velitelů

V pořadí již třetí kurz Britského výcvikového a poradního týmu (BMATT) v pondělí zahájil u 71. mechanizovaného praporu jeho velitel podplukovník Libor Tesař. Dvacítka velitelů manévrových jednotek se v něm bude po dobu čtyř týdnů zdokonalovat v procesu velení malým jednotkám a vedení podřízených.

„Z důvodu častých změn na pozicích velitelů rojů a družstev potřebujeme urychlit jejich výcvik a Instructor Training Course (ITC) je ideální formou,“ vysvětluje zástupce náčelníka štábu pro operace kapitán David Trnečka. „Britové mají v tomto oboru velké zkušenosti a schopné instruktory, kteří dokáží vojáky zaujmout. Základem jejich maximálně efektivní výuky je vzájemná spolupráce posluchačů. Prakticky tak zlepšují jejich schopnosti samostatně vést a řídit podřízené.“

Celkem 20 velitelů manévrových jednotek i vojáků, kteří jsou na tyto funkce předurčeni,  se bude po dobu 4 týdnů zdokonalovat v procesu velení malým jednotkám a vedení podřízených, v didaktických technikách a metodách vedení teoretického a praktického výcviku. Posluchači jsou během kurzu průběžně hodnoceni, a to jak teoretickými testy, tak v rámci praktických zaměstnání zaměřených především na střeleckou a taktickou přípravu.

 „Kurz je zaměřen na přípravu nejnižších velitelů a instruktorů v oblasti plánování a provádění výcviku se svými jednotkami,“ vysvětluje velitel kurzu poručík Petr Novotný.              „Hlavní důraz je kladen na praktický výcvik, který je doplněn průběžnými testy znalostí a dovedností posluchačů kurzu. V prvních dnech probíhá kurz především na učebnách, později pak posluchači přecházejí do terénu, kde se získané poznatky snaží aplikovat v praxi. Vojáci jsou rozděleni do 2 skupin po desíti posluchačích a každý má svého odborného anglického lektora. Tak je zabezpečen maximálně individuální přístup, na kterém jsou postupy Britů založeny,“ dodává poručík Novotný.

Fotogalerie

Nahoru