Home page > Aktuality > Cvičení ATHENA 2017

Cvičení ATHENA 2017

Příslušníci štábu 71. mechanizovaného praporu "Sibiřského" se společně se 3. mechanizovanou brigádou z rakouského Mauternu ve dnech 6. – 10. listopadu 2017 účastnili cvičení za podpory simulačních technologií ve výcvikovém centru malého rakouského městečka Weitra.

Výcvik jednotek rakouské armády o velikosti praporu (na bázi 33. a 19. pěšího praporu) je zaměřen na řízení operace a zvládnutí situace po teroristickém útoku v hlavním městě Rakouska, Vídni. Cílem tohoto cvičení je prohloubit spolupráci a zdokonalit štáby 3. mechanizované brigády, 71. mechanizovaného praporu a složek integrovaného záchranného systému v reakci na nové bezpečnostní hrozby vedené proti obyvatelstvu. Nejsložitějším úkolem je synchronizace činností bezpečnostních složek v místě vzniku incidentu, okamžitá záchrana a pomoc zasaženému obyvatelstvu.

V průběhu vedení operace ATHENA 17 se procvičil a zdokonalil štáb 71. mechanizovaného praporu zastoupený operační, zpravodajskou a logistickou skupinou. Komunikace účastnících se stran probíhala výhradně v anglickém jazyce.

Vedoucím skupiny štábu 71. mechanizovaného praporu byl kpt. Luboš Ondruš, zástupce náčelníka štábu, který hodnotí cvičení ATHENA 17 takto: „Získali jsme nové zkušenosti v rámci řízení krizového managementu po vzniku teroristického útoku vedeného v urbanizovaných zónách hlavního města.“

V rámci dalšího rozvoje vzájemné spolupráce budeme i nadále pokračovat v nastaveném trendu.

Fotogalerie

Nahoru