Home page > Aktuality > Cvičení Metro B se blíží do závěrečné fáze. Ukončí ho bojové střelby družstev.

Cvičení Metro B se blíží do závěrečné fáze. Ukončí ho bojové střelby družstev.

     Čtyři stovky vojáků a téměř sto kusů techniky finišuje na letošním největším komplexním polním výcviku našeho praporu. Poslední fází cvičení ve vojenském prostoru Hradiště jsou bojové střelby mechanizovaných družstev.

     Příslušníci mechanizovaných rot už například absolvovali střelby z bojových vozidel pěchoty z lafetovaných zbraní a střelbu z protitankových řízených střel. Stejný důraz byl kladen i na cvičení střeleb z ručních zbraní. Vojáci trénovali například maximální efektivitu použití útočné pušky v různých polohách.

     Bojové jednotky tímto výcvikem rozvíjejí své schopnosti vést všechny druhy boje a zároveň zdokonalují součinnost s přidělenými a zabezpečujícími jednotkami. Navíc je pro část příslušníků 71. mechanizovaného praporu podobné cvičení vůbec prvním v jejich kariéře, a tak je spousta prostoru pro pilování a sladění technik a postupů.

     Cvičení vyvrcholí v pátek 15. září, bojovými střelbami mechanizovaných družstev. Jejich úspěšným splněním příslušníci první a druhé mechanizované roty dosáhnou sladěnosti v družstvu a třetí mechanizovaná rota zahájí etapu přípravy čety.

     „Navázali jsme na červnové úkoly a zaměřujeme se na sladění činností mechanizovaných družstev a čet. Výcvik je prioritně zaměřen právě na příslušníky mechanizovaných rot s podporou velitelské roty a roty logistiky seskupených do 71. praporního úkolového uskupení,“ přiblížil dosavadní průběh řídící cvičení major Roman Ondroušek.

     První část cvičení se uskutečnila letos v červnu a přesto, že se vlastně jedná o pokračování, bylo i tentokrát nezbytné vše naplánovat do nejmenších podrobností a provést před vyvedením do výcvikového prostoru důkladnou přípravu techniky a materiálu. Cvičení začalo kombinovaným přesunem, kdy veškerá pásová technika včetně vozidel a terénních automobilů UAZ byla přepravena po železnici. Zbylá kolová technika se pak na vzdálenost více než 400 kilometrů přesunula po vlastní ose.

Fotogalerie

Nahoru