Home page > Aktuality > Cvičili jsme budoucí vojáky

Cvičili jsme budoucí vojáky

     Tuto akci dostali na starost příslušníci 3. mechanizované roty, pod velením kpt. Ivo Dvořáka s přidělenou průzkumnou četou a skupinou odstřelovačů z velitelské roty.

     Cílem celého vyvedení bylo zabezpečit a provést výcvik žáků se zaměřením na zvládnutí základních dovedností z vševojskové přípravy. Každý žák si vyzkoušel činnost vojáka na bojišti, pokládku minového pole, zásady maskování, činnost u vozidel, manipulaci se zbraní při ostrých střelbách ze samopalu a pistole, poskytování první pomoci, reakci na nástražné výbušné systémy a spoustu dalšího. Výcvik probíhal i o víkendu, kdy jsme pro žáky připravili výcvik v přežití. Byla jim vysvětlena problematika a zásady nutné k přežití v terénu a poté si každý zhotovil provizorní přístřešek, ve kterém strávil noc.

     V rámci různých zaměstnání mohli žáci zhlédnout ukázky bojových drilů, které si velmi dobrým způsobem připravili příslušníci průzkumné čety a skupiny odstřelovačů. Mimo plán výcviku mohli žáci z bezpečné vzdálenosti zhlédnout činnost v palebném postavení při ostrých střelbách minometné baterie, ostré střelby mechanizovaných jednotek a činnost chemiků při dekontaminaci osob a techniky. Naší snahou bylo přiblížit žákům skutečný život v armádě a pomoci jim tak ve vlastním rozhodování v jejich další kariéře.

Fotogalerie

Nahoru