Home page > Aktuality > Hraničtí splnili úkoly operace METRO-A

Hraničtí splnili úkoly operace METRO-A

     Ve dnech 19. - 30. června 2017 se ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště uskutečnilo cvičení METRO-A 2017. Jednalo se o první část největšího komplexního výcviku, kterým v letošním roce projde 71. mechanizovaný prapor „Sibiřský“.

     Vyvedení se zúčastnila většina příslušníků a jednotek hranického praporu, doplněných o příslušníky 132. dělostřeleckého oddílu a 74. lehkého motorizovaného praporu. Celkem na 370 vojenských profesionálů.

     Samotnému cvičení předcházel nástup v hranických kasárnách v pátek 16. června 2017. Proběhla pořadová prohlídka připravených jednotek a následně byl zahájen kombinovaný přesun, jehož zplánování a provedení bylo jedním z hlavních úkolů cvičení METRO-A. Přes šest desítek kusů převážně těžké techniky se přesunulo po železnici, další dvacítka vojenských vozidel překonala více než 400 kilometrovou vzdálenost po vlastní ose.  V pondělí 19. června 2017 pak všechny cvičící jednotky nastoupily před řídícího cvičení majora Romana Ondrouška, který operaci METRO-A oficiálně zahájil. 

     Hlavním úkolem cvičení bylo prověření sladěnosti mechanizovaných družstev. METRO-A bylo zaměřeno především na dosažení operačních schopností družstev druhé a třetí mechanizované roty a také čet minometné baterie útvaru. V průběhu uplynulých dvou týdnu tak mechanizované jednotky procvičily bojové drily při napadení, kontaktu s protivníkem, překonávání nebezpečného prostoru, dále činnost družstev při přesunu, útoku i obraně. Vojáci absolvovali střelby z ručních i lafetovaných zbraní a házení ručních granátů. V rámci řidičské přípravy se výcvik zaměřil na řízení bojových vozidel pěchoty ve složitých terénních podmínkách. Minometná baterie pak procvičila například činnost v palebném postavení do zahájení palby, následně vedení palby ze skrytého palebného postavení i vedení palby přímou střelbou.

     „Všechny úkoly a cíle tohoto komplexního polního výcviku praporu byly splněny, včetně stmelení bojových jednotek. Odvedly jste kus poctivé práce, se kterou jsem spokojen,“ zhodnotil průběh cvičení na čtvrtečním závěrečném nástupu řídící cvičení major Roman Ondroušek. I když bylo vyvedení praporu zaměřeno na mechanizované jednotky praporu s vyvrcholením bojovými střelbami mechanizovaných družstev 3. mechanizované roty, nezahálely ani podpůrné jednotky praporního úkolového uskupení. Spojovací četa, rota logistiky či praporní obvaziště taktéž prověřily svoji schopnost zabezpečení jednotek v reálných polních podmínkách. To vše bez ohledu na klimatické podmínky, Navíc v prostředí, které není většině příslušníků praporu tak důvěrně známé jako například vojenský újezd Libavá.

Fotogalerie

Nahoru