Home page > Aktuality > Hraničtí vojáci cvičili u zahraničních partnerů

Hraničtí vojáci cvičili u zahraničních partnerů

Ke zdokonalování schopností a přípravě do zahraniční operace využívají hraničtí vojáci i mezinárodní prostředí. Na začátku listopadu vyrazili na Slovensko a do Rumunska.

Vojáci zařazení do přípravy 7. úkolového uskupení AČR do afrického Mali zdokonalovali své schopnosti ve vedení speciálních operací v zastavěném prostoru a uvnitř budov. „Operace RECCE byla zaměřena na výcvik vojáků a nejnižších velitelů podle nejnovějších zkušeností z bojů v uzavřených prostorech. K vedení vojáků jsme využili naše i slovenské odborné instruktory a mohli jsme tak opravdu důkladně procvičit různé varianty postupů násilného vniknutí do budovy, její zajištění nebo taktiku pohybu po vesnici, kterou v místě nasazení zcela jistě budeme potřebovat. Nacvičené postupy jsme na závěr prověřili při společném cvičení se slovenskými vojáky,“ přibližuje týdenní operaci velitel jednotky nadporučík Daniel Palucha. Vedle tohoto stěžejního výcviku si naši se slovenskými vojáky procvičili zdravotní a řidičskou přípravu a vyzkoušeli vzájemnou součinnost při odtahu poškozeného vozidla či odsunu raněných z bojiště. „Uvítali jsme tuto možnost v rámci spolupráce s Ozbrojenými silami Slovenské republiky a to především proto, že výcvikový prostor ve slovenské Lešti umožňuje použití ostré munice jak do pistole, tak útočné pušky, což jej samozřejmě posunuje na vyšší úroveň,“ pochvaluje si vrchní praporčík rotmistr Tomáš Svoboda.

Ve stejném termínu další vojáci navazovali na spolupráci s 811. rumunským praporem při cvičení TRANSYLVANIAN DRAGON 21.  V rámci zařazení do sil rychlé reakce NATO (NRF - NATO Responce Forces) je 71. mechanizovaný prapor posílen o pěší rumunskou rotu, což oboustranně rozšiřuje výcvikové možnosti. „Naši vojáci vyrazili do Rumunska již potřetí, využíváme výhody naprosto neznámého, horského terénu a posíláme tam vojáky, se kterými počítáme na funkce velitelů družstev, aby si zdokonalovali své dovednosti a schopnosti orientace v tomto prostředí a v následném rozhodovacím procesu a v řízení podřízených,“ vysvětluje velitel praporu podplukovník Libor Tesař. „Základem cvičící jednotky byla především průzkumná četa, doplněná o velitele z bojových jednotek a vedle procvičení taktiky vedení bojové činnosti v horách, kdy jsme se soustředili na patrolování, léčky i přepady, se také zdokonalili v komunikaci v angličtině,“ doplňuje velitel jednotky poručík David Novák.

Fotogalerie

Nahoru