Home page > Aktuality > Hraničtí zdravotníci testovali pilotní zdokonalovací zdravotnický kurz

Hraničtí zdravotníci testovali pilotní zdokonalovací zdravotnický kurz

Pod záštitou lékařů a instruktorů z řad Ústřední vojenské nemocnice Praha se deset příslušníků 71. mechanizovaného praporu zúčastnilo zkušebního běhu kurzu Extended Combat Medical Skills (ECMS - rozšířené dovednosti bojových zdravotníků). Hlavním cílem kurzu je prohloubit znalosti vojenských zdravotnických záchranářů a vojáků se specializací CLS (Combat Lifesaver – vojáci vycvičení v poskytování první pomoci boji) v oblasti poskytování zdravotní péče v bojových podmínkách. Lékaři z ÚVN si chtěli ověřit, zda je taková forma zdokonalovací přípravy pro tyto vojáky přínosná.

Kurz se uskutečnil v Centru simulační medicíny ÚVN. Během jednotlivých modelových situací zdravotničtí záchranáři řešili urgentní stavy, které vycházely z reálných případů. Při jednotlivých zákrocích na vojáky dohlíželi lékaři z Kliniky anesteziologie a resuscitace a okamžitě vyhodnocovali jejich postupy a vedli modelovou situaci dle poskytnuté péče. Dalším pilířem tohoto kurzu byly workshopy, při kterých vojáci pracovali s přístrojovým vybavením na zajištění umělé plicní ventilace, se simulátorem pro zajištění dýchacích cest invazivní i neinvazivní cestou nebo vyzkoušeli zobrazovací metody jako je ultrazvuk, kterým by v budoucnu mohly být vybaveny praporní obvaziště.

„V rámci modelových situací jsme pracovali ve čtyřčlenném týmu a řešili jsme život ohrožující stavy. Jednotlivé úkoly byly nejen zkouškou odborných znalostí a dovedností, ale také zkouškou připravenosti čelit a obratně reagovat na ohrožení životních funkcí, které v případě bojového nasazení mohou nastat,“ přibližuje dění v kurzu rotmistr Jakub Horký. Pracovali jsme podle protokolu Tactical Combat Casualty Care (TCCC – poskytování první pomoci v taktickém prostředí), kdy jsme například museli čelit masivnímu krvácení, zástavě dechu či oběhu spojenou s nepřímou masáží srdce nebo také podávat krevní transfuze.“

Pomyslným vyvrcholením kurzu bylo vyhlášení signálu MASCAL (hromadný příjem raněných), kterému předcházela simulovaná nehoda dopravního prostředku s výskytem několika raněných. Během vyprošťování a následného přesunu osob na pracoviště ROLE 1 se situace měnila tak, aby byli vojáci dostatečně otestováni v procedurách, které v předchozích dnech aktivně cvičili.

,,Simulační medicína vychází z reálných případů ošetřování zraněných a v případě kurzu ECMS jsme měli možnost ošetřovat v podmínkách ROLE 1. Nepřeháněl bych, kdybych tvrdil, že je to jeden z nejlepších způsobů, jak připravit zdravotní personál na ošetřování raněných v situacích, co nejvíce blízkým reálnému prostředí. Jako zdravotnický záchranář absolvuji pravidelně několikrát do měsíce odbornou stáž u záchranné služby, kde podobný koncept výcviku už delší dobu funguje a právě tento druh výcviku má připravit členy záchranných služeb k výkonu jejich povolání a zároveň u kmenových pracovníků udržet kvalitu poskytované péče. Myslím si, že podobný druh přípravy v našich podmínkách nemá obdoby a je jedinečnou možností, jak zajistit výbornou přípravu pro výkon povolání,“ pochvaluje si další účastník kurzu rotmistr Tomáš Šarník. „Doufám, že se tento kurz stane pravidelnou součástí přípravy vojenských zdravotníků.“

Fotogalerie

Nahoru