Home page > Aktuality > Intenzívní příprava štábu v rámci štábního nácviku

Intenzívní příprava štábu v rámci štábního nácviku

     Zatímco vojáci mechanizovaných jednotek začali plnit úkoly polního výcviku ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště v rámci operace METRO 17, příslušníci štábu se věnují závěrečnému nácviku na cvičení DUKLA SPIRIT 2017.

     V prvním zářiovém týdnu vyrostly ve všech posádkách 7. mechanizované brigády hlavní místa velení jednotlivých praporů, aby se zapojily do dvoustupňového štábního nácviku. Ten je přípravou na závěrečnou etapu tohoto cvičení, která se uskuteční ve dnech 2. – 6. října a prověří schopnosti celého 7. brigádního úkolového uskupení v plánování a řízení operací.

     Ve velmi krátké době příslušníci velitelské roty vystavěli malé stanové městečko s veškerým zázemím pro činnost příslušníků štábu. Největší kus práce odvedli spojaři, kteří museli vzájemně propojit jednotlivá štábní pracoviště, aby byla vytvořena jednotná ucelená síť pro velení a řízení, a také standardními spojovacími prostředky zajistit spojení s nadřízeným velitelstvím. Zvenčí vypadá skupina vzájemně propojených, zamaskovaných stanů zdánlivě bez života, vidět jsou jen příslušníci ostrahy. Uvnitř stanů však panuje vysoké pracovní tempo.

     „Příslušníci štábu jsou podle svých vojenských odborností zařazeni do jednotlivých středisek, aby přijímali úkoly od nadřízeného, připravovali veliteli podklady pro jeho rozhodnutí, poté rozpracovávali velitelův zámysl řízení boje a koordinovali činnost podřízených jednotek. Aby byla zabezpečena nepřetržitá činnost štábu, téměř každá funkce je zdvojena. Štáb je tak rozdělen na dvě směny, které se pravidelně střídají ve dvanáctihodinových intervalech. Jedna směna pracuje, druhá odpočívá,“ přibližuje zavedený systém náčelník štábu major Václav Hřebec.

     „Naším cílem je pokračovat v přípravě štábu praporu na certifikaci podle metodiky NATO,“ přibližuje svůj záměr velitel praporu podplukovník Petr Blecha. „Cvičení probíhá prakticky již od začátku roku, kdy jsme obdrželi operační rozkaz od nadřízeného a po standardním plánovacím procesu vydali rozkaz svůj. Nyní reagujeme na simulovaný vývoj situace.“

Fotogalerie

Nahoru