Home page > Aktuality > Jednotky našeho praporu se připravují na operaci METRO 17

Jednotky našeho praporu se připravují na operaci METRO 17

     Jeden z rozhodujících výcvikových úkolů čeká příslušníky našeho praporu v rámci operace METRO 17, která se ve dvou fázích uskuteční ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště a která bude zaměřena na přípravu jednotlivých vojenských odborností.

     „V červnu absolvujeme METRO-A-17, kdy se zaměříme na sladěnost mechanizovaných družstev, ´béčko´ v září potom bude ve znamení výcviku čet,“ přibližuje koncepci operace náčelník štábu major Václav Hřebec. „Vzhledem k rozsahu tohoto cvičení jsme začali s jeho přípravou hned na začátku výcvikového roku. Štáb útvaru po nezbytné rekognoskaci prostoru již zplánoval celou operaci a nyní koordinuje činnost jednotek dle zpracovaného nařízení,“ dodává náčelník štábu.

     Protože místo cvičení je až v Karlovarském kraji, budou se tam jednotky přesunovat jak po vlastní ose, tak po železnici. V rámci přípravy osob techniky a materiálu proto vojáci ve dnech 10. a 11. května 2017, za řízení zástupce velitele praporu majora Romana Ondrouška, nacvičovali najíždění a navádění techniky na železniční vozy Českých drah.

     Praktickému výcviku předcházela teoretická příprava, během níž se příslušníci praporu seznámili s typem a označením železničních vozů, jejich rozměry, nosností a dalšími technickými daty. Velitelé zopakovali také bezpečnostní opatření a signály, které se používají pro navádění vozidel.

     "Přeprava po železnici je nedílnou součástí výcviku pozemních jednotek. Využívá se zejména při transportech techniky na delší vzdálenosti nebo při přesunu většího počtu techniky například na cvičení či vyvedení vojsk do vojenských výcvikových prostorů, což nás právě čeká v rámci operace METRO. Samotná nakládka a vykládka pásové a kolové techniky patří k nejsložitějším úkolům přepravy vojsk po železnici, proto je nezbytné si vše v klidu důkladně vyzkoušet“ uvádí major Ondroušek. Proto se po teoretické přípravě cvičící se svou bojovou technikou přesunuli na železniční stanici v Hranicích, aby si prakticky vyzkoušeli nejprve odstrojení a přípravu plošinových vagónů a poté již najíždění kolové i pásové techniky na vagóny jak z boční, tak i z čelní rampy. „U pásové techniky nakládka a vykládka složitější díky její šířce, když pásy jsou přesně na okraji železničního vagónu a je tedy náročnější s ní manipulovat a správně ji na vagón umístit. Také při přejíždění z vagónu na vagón je potřeba doslova milimetrová přesnost. Celá operace tak vyžaduje maximální soustředění a také souhru řidiče s navádějícím velitelem“, popisuje detaily jeden z instruktorů nadrotmistr Jiří Smeták.

     Neméně důležitou součástí výcviku bylo také upevňování vozidel, aby nedošlo k jejich posunu během převozu. Čekání na vlastní procvičení nakládání na vagóny cvičící vyplnili také procvičením signálů k navádění či poskytováním první pomoci. Samozřejmostí také bylo bojové zabezpečení celého prostoru nakládání, včetně chemického pozorovatele a pozorovatele vzdušného prostoru.

     „Nakládání techniky na železniční vagóny procvičujeme každý rok, řídící jednotlivých pracovišť jsou velmi zkušení, stejně tak jako naši řidiči i velitelé. Nepřekvapuje mne tedy, že vše probíhalo hladce a bez zádrhelů. Předpokládám, že stejně si budete počínat i při samotné přepravě na cvičení,“ zhodnotil zaměstnání zástupce velitele praporu.

Fotogalerie

Nahoru