Home page > Aktuality > Jsme za polovinou. Vstoupili jsme do zásadní fáze přípravy 6. úkolového uskupení AČR Mali.

Jsme za polovinou. Vstoupili jsme do zásadní fáze přípravy 6. úkolového uskupení AČR Mali.

„Sibiřští“ už přes půl roku intenzivně trénují na své nasazení v africkém Mali. Jednotka postavená na bázi 71. mechanizovaného praporu v červnu vstoupila do další fáze přípravy. V uplynulém týdnu absolvovala komplexní polní výcvik na Libavé. Poprvé se přidali i vojáci přidělení z jiných útvarů, mimo jiné odstřelovači z Hradní stráže a velitelství 7. mechanizované brigády, mentoři výcviku z Vojenské akademie ve Vyškově nebo specialista civilně-vojenské spolupráce ze Skupiny kybernetických a informačních sil. Cíl? Dokonale sladit postupy, připravovat se na plněné úkoly a v neposlední řadě se i poznat po lidské stránce.

„Budeme spolu půl roku pracovat i trávit volný čas. Musíme proto fungovat jako perfektně fungující stroj. Každý má své nepostradatelné místo. Hlavním cílem společné přípravy je zdokonalit schopnosti jednotek plnit úkoly ochrany a obrany základny s důrazem na sjednocení taktických postupů. V rámci cvičení se zaměřujeme na koordinaci skupin ochrany s příslušníky štábu. V místě nasazení se můžeme setkat s celou řadou situací, např. s napadením základny. Z tohoto důvodu je zásadní, aby každý voják znal svůj úkol a dokázal adekvátně reagovat i pod tlakem,“ uvedl velitel 6. úkolového uskupení kapitán Tomáš Křížek.

Právě napadení základny bylo jedním z incidentů, který museli vojáci zajišťující ochranu a obranu základny řešit – útok neznámých ozbrojenců na hlavní bránu, zranění vojáka, aktivace týmu rychlé reakce. Situace se neustále vyvíjí a vojáci musí okamžitě reagovat. Aby se výcvik co nejblíž přiblížil realitě, používali vojáci taktický soubojový simulátor. Ten umožňuje pomocí senzorů a laserových signálů i během tréninku mířenou střelbu na cíl a odhalí zásah včetně konkrétního zranění. Jednotka dále procvičovala postupy při odloučení osoby. Ztracení vojáci museli zjistit vlastní pozici, dostat se na místo vyzvednutí a podle stanovených procedur se spojit se záchranným týmem. Nedílnou součástí přípravy do každé mise je taky zdravotní zabezpečení. Zaměřené je na první pomoc v boji. Každý voják musí umět zastavit masivní krvácení, ošetřit např. prostřelený hrudník, zajistit zraněného a připravit ho na evakuaci. V krizové situaci mohou o životě a smrti rozhodovat i maličkosti jako je jednotné umístění škrtidla u všech příslušníků jednotky.

Příprava 6. úkolového uskupení bude pokračovat v průběhu celého léta a dále během podzimu. Vrcholem bude závěrečná certifikace jednotky, v rámci které musí prokázat schopnost plnit veškeré úkoly v místě nasazení. Do Mali pak vojáci odletí v listopadu. Šest měsíců budou mít na starost ochranu a obranu velitelství mise v Bamaku a výcvikové základny v Koulikoru. Dále budou zajišťovat doprovody příslušníků mise EUTM Mali, tým rychlé reakce a v neposlední řadě se budou podílet na tréninku malijských vojáků.

Text a foto: por. Peter Duhan, tiskový a informační důstojník 6. ÚU AČR Mali

Fotogalerie

Nahoru