Home page > Aktuality > Končí ostrá, pětidenní hotovost

Končí ostrá, pětidenní hotovost

Ukolové uskupení, postavené na bázi našeho praporu, je v roce 2020 zařazeno do nejvyšší pohotovosti sil NATO, do sil velmi rychlé reakce - VJTF.  V sestavě mezinárodní brigády společně s prapory Polska, Španělska a Velké Británie je připraveno k vysoce profesionální a velmi rychlé akci při kolektivní obraně členských států Aliance, podpoře mírových operací, pomoci při katastrofách či zajištění operací krizového řízení,

Tento úkol vyvrcholil při cvičení Brilliant Jump 2020 na počátku listopadu, kdy vrchní velitel NATO v Evropě vyhlásil cvičnou aktivaci těchto sil a jejich reálný přesun do zájmového prostoru. 

Za úspěšné splnění úkolů cvičení i celé roční hotovosti přijel vojákům do Hranic osobně poděkovat velitel Velitelství pro operace generál Josef Kopecký. "Vy jste samozřejmě pouze vzorek útvaru, vaším prostřednictvím děkuji všem vojákům za úspěšné splnění této mise," uvedl generál Kopecký v projevu k oceněným vojákům.

Hotovost pro prapor s koncem roku nekončí, pouze přechází do jiné fáze s kratší dobou pohotovosti

Fotogalerie

Nahoru