Home page > Aktuality > Kontrola sladěností čet velitelské roty

Kontrola sladěností čet velitelské roty

     Ženijní četu nejprve čekal pěší přesun na vzdálenost 22 km s 20 kg zátěží, umocněný sluncem rozpáleným dnem. Druhý den ráno jednotka vyrazila na trhací jámu Čepka k ostrému trhání. Polední spalující slunce pouze občas zahalil mrak hlíny a fragmentů trhaných prvků vyvržených detonací. Když poslední výbuch zatřásl okolím, zmizela jednotka v chuchvalcích zvednutého prachu plnit další úkol - vybudovat prostor soustředění čety. Ostnatý drát, maskovací sítě, zvuk řetězové pily a zarážených kolíků pomohly proměnit kraj lesa v opevněné stanoviště ženijní čety, které bylo po zbytek výcviku nepřetržitě střeženo.

     Kontrola sladěnosti byla zahájena přesně v 9.00 hodin, kdy se ve vysílačkách ozvalo „Vpřed-Vpřed!“ a zvuk motoru bojového vozidla byl přerušen pouze cvakáním závěrů, údery kladiv a polních lopatek při zapouštění min. Maximální úsilí všech vojáků bylo korunováno o několik hodin později výbuchem imitačních prostředků simulujících detonaci při ničení mostu. Dobrý pocit z vykonané práce byl znásoben v okamžiku, když vojáci sejmuli přilby a protistřepinové vesty, v nichž byl tropický den téměř nesnesitelný. Pro ženisty bylo nakonec příjemné, že díky umístění náloží u vodní hladiny a nutnosti zapustit miny do proudnice Odry museli už po několikáté do ledové vody této řeky.

     Průzkumná četa vyvezla bojová vozidla pěchoty BVP-2. Námětem jejího cvičení bylo vedení průzkumu na těchto vozidlech. Večerním vydáním bojového rozkazu velitele čety velitelům skupin začala její kontrola sladěnosti. Velitelé skupin v rámci vlastního plánovacího procesu zpracovali své bojové rozkazy a přes noc připravili skupiny na plnění nadcházejících úkolů. Druhý den ráno vydali bojové rozkazy svým skupinám a zahájili přesun do prostoru VVP. Zde četa zaujala skryté shromaždiště, odkud jednotlivé skupiny vyrážely plnit svůj hlavní úkol – pozorování. Ačkoli tato činnost je příslušníkům čety velice dobře známá, použití BVP-2 kladlo vyšší důraz na maskování, zajištění a zejména činnost ve shromaždišti. Jednotlivé skupiny si prověřily své znalosti a zejména vzájemnou spolupráci a komunikaci. V následujících dnech ještě pokračovalo plnění úkolů a četa si procvičila taktiku činnosti na BVP a poslední noc i přežití bez vybavení.

     Velitel velitelské roty kapitán Luboš Ondruš mohl díky výborné připravenosti a maximálnímu nasazení všech vojáků obě čety ohodnotit známkou výtečně.

Fotogalerie

Nahoru