Home page > Aktuality > Kurz nejnižších velitelů v Hranicích

Kurz nejnižších velitelů v Hranicích

V souvislosti se zařazením 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ do hotovosti v rámci sil rychlé reakce NATO, z důvodu potřeby urychlit výcvik velitelů na nejnižších stupních, byl na základě spolupráce s Britským výcvikovým a poradním týmem (BMATT) zorganizován Junior Command Leadership Course (JCLC).

Celkem 30 velitelů manévrových jednotek se po dobu 4 týdnů zdokonalovalo v procesu velení malým jednotkám a vedení podřízených. „Kurz BMATT JCLC je zaměřen na přípravu nejnižších velitelů v oblasti plánování a provádění výcviku se svými jednotkami,“ vysvětluje organizátor kurzu kapitán David Kremlička. „Kurz je fyzicky i psychicky náročný a vyžaduje dobrou fyzickou kondici. Hlavní důraz je kladen na praktický výcvik, který je doplněn průběžnými testy znalostí a dovedností posluchačů kurzu. V prvních dnech probíhal kurz především na učebnách, později pak posluchači přešli do terénu, kde se získané poznatky snažili aplikovat v praxi.“

„Armáda je závislá na nejnižších velitelích a vy sami musíte cítit, že tyto dovednosti potřebujete. Jinak je vaše účast v tomto kurzu zbytečná a měli byste se zamyslet i nad svým působením v armádě,“ motivoval účastníky kurzu při jeho zahájení velitel výcvikového týmu kapitán Harry Mallalieu.

Posluchači jsou rozděleni do 3 malých skupin po desíti posluchačích a každý má svého odborného anglického lektora. Tak je zabezpečen maximálně individuální přístup, na kterém jsou postupy Britů založeny. Prostřednictvím množství metod a forem přípravy, založených především na nutnosti vzájemné spolupráce studentů, se britští instruktoři snaží zefektivnit jejich schopnost vést a řídit podřízené tak, aby byli schopni samostatně působit se svými týmy.

Po nezbytné teoretické přípravě si vojáci museli nově nabyté postřehy vyzkoušet v praxi. „Rozhodně jsem rád, že jsem byl do tohoto kurzu zařazen, svěřuje se četař Lukáš Kratochvíl, velitel roje 3. mechanizované roty. Funkci velitele najednou vidím trochu jinýma očima ať už z hlediska taktiky, tak z hlediska různých přístupů k tomu, jak vést podřízené. Vidím, že je důležité stručně vysvětlit můj záměr, nejen vydat striktní úkol. Navíc jsem mohl porovnat náš systém výcviku se systémem britské armády, který je sice hodně podobný, ale určitě se najdou drobnosti, které můžeme použít i u nás“.

Fotogalerie

Nahoru