Home page > Aktuality > Kurzy speciální tělesné přípravy

Kurzy speciální tělesné přípravy

     Ve dnech 18. – 22. dubna 2011 se přímo u našeho útvaru uskutečnil základní kurz boje zblízka, který byl pořádán pro vybrané vojáky ze všech jednotek a jehož cílem bylo získání nebo obnova licence instruktora boje zblízka I. stupně. Vedením kurzu byl pověřen zkušený instruktor boje zblízka desátník Rudolf Mařík z průzkumné čety, který se současně připravoval na získání licence instruktora boje zblízka II. stupně a svého úkolu se zhostil velmi zodpovědně. Poslední den kurzu jeho účastníky čekalo teoretické a praktické přezkoušení, které provedl vedoucí instruktor boje zblízka npor. Kutil z Prostějova. Po teoretickém testu absolventi kurzu splnili pětikilometrový běh v určeném časovém limitu a dále přezkoušení pokračovalo prováděním průpravné části, základních a sebeobranných technik boje zblízka. Po tříhodinovém úsilí si licenci obnovili všichni stávající instruktoři tohoto bojového umění, nově udělenou licenci boje zblízka I. stupně získali naši příslušníci a absolventy boje zblízka se stali tři vojáci.

     Na Malém Rabštejně ve VVP Libavá ve dnech 26. – 29. dubna 2011 proběhl základní kurz vojenského lezení, do nějž jsme vyslali ty vojáky, kteří se v průběhu roku pravidelně věnovali lezecké přípravě na vojenském trenažéru Jakub a kteří mají perspektivu získat oprávnění cvičitele na tomto trenažéru. Kurz začal v úterý po Velikonočním pondělí silným deštěm. Pršelo celý den, proto se účastníci kurzu věnovali opakování uzlování a lezeckým technikám v prostoru výcvikového školícího zařízení Magdalenský mlýn. Další dny již byly ve znamení slunečného počasí a tak vojáci dopoledne trénovali lezecké techniky výstupu po laně, slaňování, přestupu přes uzel na laně, slanění přes uzel a podobně. Odpoledne se věnovali samotnému lezení po skalách, aby se zdokonalovali ve skalním lezení. Po absolvování tohoto základního kurzu budou nejlepší z lezců vysláni na čtrnáctidenní zdokonalovací kurz vojenského lezení, aby se zde pokusili získat oprávnění k vedení zaměstnání na trenažéru Jakub, který bude probíhat na Velkém Rabštejně (Jeseníky), Malém Rabštejně (VVP Libavá) a ve Vyškově.

Fotogalerie

Nahoru