Home page > Aktuality > Lurdy 20018

Lurdy 20018

Ve dnech 18. – 20. května se zúčastnili tři příslušníci 2. mechanizované roty 60. ročníku mezinárodní vojenské poutě ve francouzských Lurdách. Byli součástí stočlenné české výpravy pod vedením armádního generála Josefa Bečváře. Do známého francouzského poutního místa se vydalo na 15 tisíc vojáků z bezmála 50 armád a spolu s ostatními poutníky na tři dny zcela obklopili toto městečko nedaleko španělských hranic. „Mír na zemi“ bylo heslem letošního ročníku a každý účastník jej nosil na odznaku na uniformě. Hraničtí vojáci byli spolu s válečným veteránem praporčíkem Lukášem Hirkou jedinými zástupci 7. mechanizované brigády.

Co se týče samotného programu, tak ten začal pátečním zahajovacím ceremoniálem a nástupem všech výprav v podzemní basilice Pia X. Pokračoval sobotním českým programem, pod vedením našich kaplanů. Nejprve byla zapálena svíce s prosbou za zraněné a padlé vojáky a také za české vojáky v zahraničních operacích. Těžko říct, jak to zapůsobilo na přítomné studenty Univerzity Obrany či středoškoláky z Moravské Třebové, avšak nás to jistě přinutilo zamyslet se nad těmito slovy. Člověk nikdy neví, kdy se jej to může někdy v budoucnu také dotknout. Poté proběhla česká mše v kryptě Lurdské basiliky. Během dne byly také na různých místech koncerty vojenských hudeb. Večer se v centru města konal průvod světla se svícemi, který v tom množství poutníků vypadal opravdu zajímavě.  Nedělní část završila slavnostní mše v basilice Pia X.

Pro nás byla tato pouť cennou zkušeností, kdy jsme se mohli setkávat s příslušníky ostatních armád, což je také jedním ze smyslů této akce. V neposlední řadě patří poděkování kaplanům z Duchovní služby AČR, kteří měli na starost „velení“ v našem stanovém táboře.

des. Matěj Sigmund

 

Fotogalerie

Nahoru