Home page > Aktuality > Oslavili jsme sté výročí založení našeho předchůdce

Oslavili jsme sté výročí založení našeho předchůdce

Slavnostním nástupem si příslušníci 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ připomenuli, že uplynulo již 100 let od vzniku jejich historického předchůdce - 2. československého jízdního pluku „Sibiřského“ v rámci československých legií v Rusku.

Cílem československého vojska na Rusi (legionářů) bylo vybojování samostatnosti Čechů a Slováků od rakousko-uherské nadvlády. 2. čs. jízdní pluk vznikl 4. října 1918 v ruském Jekatěrinburgu a během dvouleté „ruské anabáze“ se zúčastnil mnoha bojů podél Transsibiřské magistrály. Do vlasti se vrátil až 9. července 1920.

„Převzali jsme tradice tohoto pluku a po něm neseme také jeho historický název,“ říká velitel praporu podplukovník Petr Blecha. „Takovou historickou návazností se nemůže pochlubit žádný jiný útvar Armády ČR, pouze Hradní stráž, bylo by tedy škoda tuto příležitost nevyužít pro posílení vlasteneckého cítění příslušníků útvaru.“

Na slavnostním nástupu tak příslušníci druhého jízdního pluku v autentických dobových uniformách, na koních, přivezli repliku svého bojového praporu a symbolicky jej předali do rukou svých následovníků. Členové Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského praporu předali další z jeho insignií - čapku, zvanou Poděbradka, vycházející z českého kroje, a dragounskou šavli vz. 1881, zvanou Šaška. Oba tyto symboly jsou vyobrazeny na znaku 71. mechanizovaného praporu. Všemu následně požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Po oficiální části ceremonie poté příslušníci útvaru představili přítomných rodinným příslušníkům svou práci. Rodiče, manželé, děti, další příbuzní i přátelé vojáků mohli shlédnout statické i dynamické ukázky techniky a zbraní, ukázky boje zblízka, mohli navštívit pracovní zóny vojáků i celý areál kasáren generála Zahálky. Zblízka se tak mohli seznámit s prací svých vojáků. Ti jim ji naopak velmi rádi hrdě dopodrobna představili.

Fotogalerie

Nahoru