Home page > Aktuality > Povýšení příslušníků poddůstojnického a praporčického sboru

Povýšení příslušníků poddůstojnického a praporčického sboru

Slavnostním povyšovacím aktem začal nový výcvikový rok pro 32 příslušníků poddůstojnického a praporčického sboru útvaru.

V kapli svaté Barbory z roku 1863 převzali z rukou vrchního praporčíka společných sil štábního praporčíka Petra Kružíka a vrchního praporčíka 7. mechanizované brigády nadpraporčíka Pavla Konvalinky nové hodnostní označení. Bojový prapor, prapory rot, celé velení praporu, všichni velitelé rot se svými vedoucími praporčíky, státní hymna, důstojnost historického místa, to vše dotvářelo velice působivou atmosféru, při které byli vojáci povýšeni do vyšších hodností.

„Poddůstojnický a praporčický sbor je bezesporu základním stavebním kamenem našeho útvaru, rozhodující měrou na něm závisí plnění výcvikových úkolů. Velmi oceňuji, že řada z vás nečeká na splnění doby výkonu služby v hodnosti, ale aktivně pečuje o svoji vojenskou kariéru například zvyšováním vzdělání. Povýšení do vyšší hodnosti je tak nejen výsledkem vaší zodpovědné a poctivé práce, ale zároveň závazkem do budoucnosti. Předpokládám, že všichni do jednoho prokážete, že jste si vyšší hodnosti a funkce nejen zasloužili, ale zúročíte v nich své dosavadní zkušenosti,“ poblahopřál povýšeným velitel praporu podplukovník Petr Blecha.

Fotogalerie

Nahoru