Home page > Aktuality > Prapor organizoval kurz pro nové nejnižší velitele brigády

Prapor organizoval kurz pro nové nejnižší velitele brigády

Druhým rokem pokračuje cyklus přípravy jednotek 7. mechanizované brigády k dosažení požadovaných operačních schopností v roce 2019. S tímto úkolem souvisí rovněž postupný nárůst počtu příslušníků brigády a také potřeba připravit množství nově ustanovených velitelů nejnižších stupňů -  rojů, družstev, případně stanic.

Druhé kolo této přípravy v průběhu listopadu hostil 71. mechanizovaný prapor „Sibiřský“. Pod vedením nadrotmistra Petra Janouška se řada nejzkušenějších instruktorů z velitelství brigády a ostatních praporů věnovala celkem 28 frekventantům, aby jim předala základní vědomosti a dovednosti v oblasti velení a řízení podřízených.

 V téměř měsíčním kurzu se noví velitelé věnovali nejdůležitějším dovednostem, nezbytným pro řízení malých vojenských kolektivů. „Probrali jsme široký okruh problémů, od tzv. leadershipu, přes základy pedagogiky, formy a metody výcviku, seznámení s platnými předpisy a nařízeními pro výcvik až po hodnocení podřízených,“ přibližuje obsah kurzu jeho vedoucí nadrotmistr Janoušek. „Velkou pozornost jsme věnovali také zdokonalování fyzické zdatnosti, protože to je jedno z prvních kritérií, které na svém veliteli mohou podřízení hodnotit.“ Vojáci se seznámili se základními povinnostmi velitelů, s postupy při přípravě, vedení a vyhodnocování zaměstnání, s otázkami bezpečnostních opatření při výcviku, s plánováním a vedením osobního plánu velitele družstva, s možnostmi upevňování kolektivu pomocí teambuildingových aktivit i řadou dalších činností v rámci vševojskové i odborné přípravy.

„Armádní vzdělávací systém zatím nemá schopnost komplexní přípravy vojáků na nejnižší velitelské funkce. Naši instruktoři však jsou naprosto fundovaní a v uplynulých týdnech Vám předali maximum ze svých zkušeností. Je jen na vás, jak s tímto základem naložíte a jak jej budete nadále rozvíjet,“ uvedl na závěrečném vyhodnocení vrchní praporčík brigády nadpraporčík Pavel Konvalinka. „Vzhledem k tomu, že jsem mohl sledovat váš přístup v průběhu celého kurzu, však nemám žádnou obavu, naopak. Jsem přesvědčen, že budete dobrým příkladem pro své podřízené.“ 

Fotogalerie

Nahoru