Home page > Aktuality > Pravidelné vojenské cvičení roty Aktivních záloh - Sibiriáda

Pravidelné vojenské cvičení roty Aktivních záloh - Sibiriáda

V minulém období nově příchozí povolanci po absolvování základního výcviku u Vojenské akademie Vyškov na něj u útvaru navazovali intenzívní přípravou, aby se nováčci dostali na přibližně stejnou úroveň dovedností. Název této přípravy přípravy - „Sibiriáda“ jednak vychází z historického názvu útvaru a současně upozorňuje, že její absolvování nebylo zrovna jednoduché.

            „Zkrácenou obdobu „Sibiriády“ připravil náčelník skupiny Aktivních záloh nadporučík Luděk Králík s řadou instruktorů pro nové příslušníky roty Aktivních záloh 71. mpr ve dnech 11. – 20. června 2018. „Velice nás potěšil přístup záložáků, kdy z 22 povolaných nenastoupil pouze jeden voják a to ze zdravotních důvodů. Nadšení, ochota a snaha se něco naučit je potom provázela po celou dobu cvičení,“ pochvaloval si nadporučík Králík. 

Výcvik byl zaměřen na výcvik jednotlivce s důrazem na zvládnutí základních dovedností vojáka. „Seznámili se se základy střelecké, taktické, spojovací, ženijní, topografické i zdravotní přípravy, procvičili si bojové drily i pořadovou přípravu. Vyvrcholením výcviku byly ostré střelby z pistole a útočné pušky, dokonce na jednom pracovišti absolvovali střelbu v ochranné masce“ dodává instruktor nadrotmistr Aleš Kopecký.

            Rota aktivních záloh po svém naplnění rozšíří operační schopnosti praporu. Je plánováno její povolávání na velká praporní cvičení tak, aby byla procvičena vzájemná spolupráce.  V procesu přípravy na zařazení k jednotce je krajských vojenských velitelstvích nyní okolo padesáti zájemců.

Fotogalerie

Nahoru