Home page > Aktuality > Připomínka Dne osvobození

Připomínka Dne osvobození

Sedmdesáté šesté výročí od konce Druhé světové války v Evropě a osvobození Československa si příslušníci našeho praporu připomněli slavnostním nástupem, který se po dlouhé době přísných opatření mohl, i když v redukovaných počtech, opětovně uskutečnit.

„Roky 1939–1945 byly ve znamení zápasu demokracie s totalitou, civilizace s barbarstvím, ve kterém nezastupitelnou roli také vojáci předválečné československé armády. Těm jejich přísaha nedovolila, aby pasivně vyčkávali v závětří demobilizace a čekali, až zlo porazí ti druzí,“ připomněl ve svém vystoupení velitel praporu podplukovník Libor Tesař. „Druhá světová válka však není jen historickou minulostí. Osudy lidí, kteří jí prošli, jsou stále součástí naší přítomnosti. Zejména pro mladou generaci českých ozbrojených sil musí být veteráni bojů za naše osvobození vzorem i příkladem. Jsem potěšen, že drtivá většina z příslušníků našeho útvaru si toto uvědomuje a tento odkaz naplňuje. Naplňujeme jej svojí profesionalitou, odhodláním a zápalem pro naši práci, snahou nezůstat průměrnými i samozřejmostí, kterou přijímáme obtíže služby vojáka z povolání. Naplňujeme jej tím, že pro nás je naše práce především posláním, ve kterém peníze a volný čas nejsou na prvním místě. Prokázali jste to opět nyní, kdy nás vlast potřebovala v boji proti zákeřnému onemocnění. Množství děkovných dopisů z nemocnic, domovů seniorů, domovů z pečovatelskou službou nebo od Policie České republiky jsou toho jasným důkazem,“ dodal velitel praporu. 

Při slavnostním nástupu došlo také k dekorování bojového praporu stuhami za naše působení v rámci Posílené předsunuté přítomnosti (enhanced Forward Presence - eFP) v Lotsšsku. Na základě rozhodnutí summitu NATO vysílají členské státy své jednotky do pobaltských států a Polska. Česká republika se zapojuje do tohoto úkolového uskupení NATO na území Lotyšska, kam náš prapor v roce 2018 vyčlenil dvě úkolová uskupení. Stuhy na bojový prapor připnuli jejich velitelé kapitán David Trnečka a kapitán Michal Bogdan.

Novými nositeli nejvyššího útvarového ocenění - Pamětního odznaku 71. mechanizovaného praporu „SIBIŘSKÉHO“ se za dlouhodobé výtečné plnění služebních úkolů a za dosahování dlouhodobých vynikajících výsledků stali nadrotmistrině Blanka TOBOLOVÁ, poručík Marek Spurný, rotný Václav Plánička a četař Petr Veselík. 

Fotogalerie

Nahoru