Home page > Aktuality > Připomínka vzniku samostatného Československa

Připomínka vzniku samostatného Československa

Pracovní vytížení v následujícím týdnu bylo důvodem, proč si Den vzniku samostatného československého státu příslušníci praporu slavnostním nástupem připomněli již v pátek 22. října. Význam již 103. výročí této historické události podtrhl i bojový prapor a vlajky jednotek.

Velitel praporu podplukovník Libor Tesař ve svém projevu připomenul události 28. října 1918, které se staly symbolem naší národní hrdosti a sebeuvědomění. 28. října si každoročně připomínáme zásluhy našich předků o naši samostatnou existenci a při této příležitosti vyznamenáme řadu našich kolegů, kteří svoji poctivou prací přispívají k rozvoji tohoto odkazu. 

Podplukovník Tesař se dále věnoval zhodnocení uplynulého období. „Díky zodpovědnému přístupu drtivé většiny našich příslušníků, od štábu a velitelů všech stupňů až po vojáky na základních funkcích se nám daří i v těchto složitých podmínkách plnit všechny úkoly, které dostáváme. Je kompletně připraveno 6. úkolové uskupení do Mali, které odletí v nejbližších dnech, jejich následovníci jsou v plné přípravě. Zvládli jsme největší cvičení pozemních sil CZECH LION, několik komplexních polních výcviku i cvičení RECCE PATROL. Pokračoval výcvik řidičů, spojařů, specialistů EOD i CQB, zdravotníků, absolvovali jsme plavby bojových vozidel,“ připomněl velitel ty nejzásadnější úkoly a poděkoval za jejich splnění.

Poté došlo na ocenění kvalitní práce našich vojáků. Medaili Armády České republiky I., II. a III. stupně obdrželo celkem 64 příslušníků útvaru. Součástí programu slavnostního nástupu bylo i udělení dalších 2 pamětních medailí 71. mechanizovaného praporu, jako nejvyššího útvarového ocenění, udělovaného za vynikající plnění služebních nebo pracovních povinností, za vzornou reprezentaci praporu a armády či jiné významné zásluhy o dobré jméno našeho útvaru. Jeno novými nositeli se stali nadporučík Lukáš Kučera, zástupce velitele roty logistiky a poručík Miroslav Gašper, velitel velitelské čety velitelské roty.

Fotogalerie

Nahoru