Home page > Aktuality > Prokázali jsme připravenost rychle reagovat

Prokázali jsme připravenost rychle reagovat

Vojáci 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“, kteří jsou v letošním roce vyčleněni do sil velmi rychlé reakce NATO – VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) se ctí splnili prověrku své připravenosti.

Vrchní velitel sil NATO v Evropě se rozhodl v operaci s názvem Brilliant Jump 2020 otestovat schopnost sil VJTF k hromadnému nasazení do určeného zájmového prostoru. Příslušníci mezinárodní brigády VJTF, kterou vedle českých vojáků tvoři prapory Španělska, Polska a Velké Británie, tak prostřednictvím národních velitelů obdrželi aktivační rozkazy a do 5 dnů museli s bojovou technikou a veškerým vybavením vyrazit do stanoveného místa. Tím byly výcvikové prostory litevské armády, aby cvičení současně demonstrovalo připravenost k obraně členských států NATO.

„Během pěti dnů proběhly veškeré přípravy a na začátku listopadu z Hranic vyrazily dva vlaky s 200 vojáky a 50 kusy techniky směr Litva,“ vysvětluje zástupce velitele praporu a velitel aktivované jednotky major Martin Krč. „Tento úkol tak dokonale prověřil štáb praporu při všestranné přípravě, plánování, koordinaci a zabezpečení reálného nasazení jednotek z domovské posádky do přiděleného prostoru rozmístění a také funkčnost informačních toků mezi praporem a brigádou VJTF. Jednotky zase několikrát procvičily postupy při nakládání pásové a kolové techniky, kontejnerů a dalšího materiálu na železniční vozy.“

„Téměř 1000 kilometrů dlouhou cestu vlakem nám na hranicích Litvy zpestřila překládka z našich vagónů na litevské, neboť zde se používá jiný rozchod kolejí, přibližuje svůj úkol velitel 2. mechanizované roty kapitán Petr Bláha. „Spolupracovali jsme zde s litevskými vojáky a bylo znát, že jsou na to dokonale připraveni. Například překládka jednoho BVP s pomocí těžkotonážního jeřábu trvala pouze 3 minuty.“

Mimořádná pozornost byla během cvičení věnována protiepidemickým opatřením, protože vojáky čekal společný dlouhý pobyt v omezeném prostoru železničních vagónů. „Zde se prokázalo, že štěstí přeje připraveným,“ hodnotí major Krč. „Před odjezdem byli všichni vojáci opakovaně testováni na COVID-19, neodjel nikdo se sebemenšími příznaky nemoci. Každý den se několikrát všem měřila teplota, spotřebovali jsme desítky litrů dezinfekce.  Ačkoli v každém vlaku jsme měli připraven prostor pro izolaci případných nemocných, nemuseli jsme jej využít a všichni se vrátili v pořádku.“

Po deseti dnech se oba transporty vrátily zpět do domovské posádky. „Byli jste součástí rozsáhlého cvičení vojsk NATO, do kterého jsou zapojeny pozemní, letecké i námořní jednotky. Organizace hromadného příjezdu velkého množství vojáků a bojové techniky a jejich všestranné zabezpečení na relativně malém prostoru vyžadovalo striktní dodržování vydaných rozkazů a časových norem. Prokázali jste, že jsme toho bez problémů schopni a že jsme pevnou součástí soukolí sil velmi rychlé reakce,“ děkoval vojákům po jejich příjezdu velitel praporu podplukovník Libor Tesař.

Fotogalerie

Nahoru