Home page > Aktuality > Průzkumníci se zdokonalovali v USA

Průzkumníci se zdokonalovali v USA

     Ve dnech 2. – 18. června 2017 se uskutečnilo ve Spojených státech amerických, ve státě Kansas, cvičení Intel Staff Nebraska 2017, kterého se společně s Nebraskou národní gardou účastnili také příslušníci zpravodajské skupiny a průzkumného týmu našeho praporu.

     „První dva dny jsme strávili ve městě Lincoln. Po příletu do USA jsme se museli nejprve vypořádat se sedmihodinovým časovým posunem, seznámit se s místními zvyklostmi a projít nezbytným inprocesingem, který zahrnoval poučení o bezpečnostních opatřeních a seznámení s průběhem výcviku a výcvikovým prostorem,“ přibližuje zámořský pobyt náčelník zpravodajské skupiny štábu nadporučík Tomáš Křížek. „Během pobytu v univerzitním městě jste také navštívili místní obyvatelstvo v obci s příhodným názvem Prague. Následně jsme se přesunuli na vojenskou základnu Fort Riley, přičemž jsme ještě měli možnost navštívit muzeum 1. světové války v Kansas City,“ dodává nadporučík Křížek.

     Při samotném výcviku byli naši průzkumníci přiděleni k rotě C, lehké rotě průzkumu 1-134 praporu Nebraské národní gardy. Součástí cvičení byly kvalifikační střelby, boj zblízka, střelby z granátometů, výcvik s vrtulníkem i vodním člunem a závěrečné cvičení průzkumných hlídek. Následovalo cvičení průzkumných hlídek, kdy byla rota průzkumu zasazena do výcvikového prostoru. První den vojáci vybudovali předsunutou základnu velitelství roty, následovaly nácviky bojových drilů, taktika při přesunech i taktika vedení průzkumu. Příslušníci našeho průzkumného týmu učili americké kolegy správnou taktiku provádění průzkumu a hlavně činnosti při přesunech, což přivítal jak velitel roty C, tak velitel amerického praporu podplukovník Golden.

     „Byli jsme překvapeni soběstačností roty C v oblasti vybavení. Ke svému zabezpečení používá kontejner, ve kterém má uložen všechen hlavní materiál (stany, zbraně a doplňky, polní stoly apod.)“, hodnotí nadporučík Křížek.

     Nejzajímavější částí výcviku pro mne byla operace HELOCAST v prvním týdnu výcviku,“ uvádí průzkumník četař Tomáš Supik. „Jedná se o techniku výsadku používanou k zasazení menších týmů do prostoru operace na vodní hladinu. Jakmile vrtulník dosáhl místa vysazení, letěl jen několik metrů nad hladinou vody a pokračoval dále rychlostí do 19km/h, přičemž rota jsme seskočili do vody a následně museli nasednout do člunu, který jsme si vrtulníkem také dopravili. Navíc se tohoto seskoku účastnili i dva američtí generálové, velitel 1. pěší divize ve Fort Riley brigádní generál Patric D. Frank a velitel Nebraské národní gardy generálmajor Daryl L. Bohac, což určitě není běžnou součástí výcviku,“ dodává český průzkumník.

Fotogalerie

Nahoru