Home page > Aktuality > Skončilo zahraniční cvičení

Skončilo zahraniční cvičení

     Na tuto americkou základnu přijeli naši vojáci replikovat jednotku afghánské armády pro mentorovací týmy ozbrojených sil Německa, Polska, Francie, Chorvatska, Řecka a Rumunska, které se připravují na své nasazení v Afghánistánu. Pro příslušníky těchto ozbrojených sil bylo cvičení součástí certifikačního procesu, nezbytného k prověření jejich připravenosti k plnění úkolů podpory a mentorování jednotlivých součástí Afghánských bezpečnostních sil.

     Naši vojáci byli rozděleni do 7 týmů sehrávajících pěší roty Afghánské národní armády, do 5 týmů replikujících Afghánskou národní policii a také vytvořili štáby těchto jednotek. Těmto týmům pak byly přiděleny cvičící jednotky OMLT.

     V průběhu cvičení byly cvičícím připravovány různé incidenty dle reálných zkušeností z území Afghánistánu, tedy zejména zasažení vozidla improvizovaným výbušným zařízením, provedení komplexní léčky, dále nepřímá a přímá střelba na jednotky při přesunu, při plnění úkolů v terénu i na základně. Taktéž byly imitovány činnosti při vyžadování palebné podpory, vyžádání si odsunu zraněného a další činnosti a reakce na aktivní působení povstaleckých sil. Součástí výcviku bylo taktéž zplánování a provedení činností typických pro protipovstalecké operace - izolovací a prohledávací operace, ozbrojený odpor zájmových osob, nalezení skrýše zbraní i napadení jednotky. Veškerá činnost byla sledována a vyhodnocována instruktory - příslušníky Americké armády.

     Velitel praporu podplukovník Jan Zezula, který byl současně velitelem české jednotky, hodnotil výsledky a přínos celého cvičení velmi pozitivně. Konstatoval, že kromě nových zkušenosti s prací v mezinárodním prostředí si vojáci důkladně procvičili reakce na incident s důrazem na dodržování pravidel nasazení a eskalace síly, zdokonalili se v problematice opatření proti nástražným výbušným systémům, vyzkoušeli využití palebné a letecké podpory a v neposlední řadě se zdokonalili v procesu plánování a řízení operací.

     Významným přínosem byla možnost využití unikátních výcvikových zařízení této základny. Výcvik vedou zkušení američtí instruktoři a zdejší výcviková zařízení jsou speciálně vybudovaná tak, aby co nejvěrněji připomínala afghánské prostředí. Samotný výcvik se tak maximálně přibližuje realitě.

Fotogalerie

Nahoru