Home page > Aktuality > Slavnostní nástup praporu

Slavnostní nástup praporu

     1. mechanizovaná rota uskutečnila bojové ostré střelby čet; minometná baterie provedla bojové střelby palebných čet v součinnosti s dělostřeleckou baterií 132 dělostřeleckého oddílu ve VVP Brdy; 2. mechanizovaná rota splnila bojové střelby mechanizovaných družstev; u velitelské roty byly při komplexním polním výcviku mimo jiné splněny kontroly sladěnosti ženijní a průzkumné čety. Po zasloužených dovolených tak vojáci začali pěkně ostře, těmi nejnáročnějšími zaměstnáními.

     Cílem nástupu však nebylo prioritně poděkovat vojákům za nasazení a odpovědný přístup k těmto úkolům, ale předat ocenění za dlouhodobě dosahované výtečné výsledky v plnění služebních povinností. Při příležitosti Dne ozbrojených sil byla řada našich příslušníků oceněna resortním vyznamenáním. Celkem 5 vojáků bylo dekorováno I. stupněm medaile Armády České republiky, 16 jich obdrželo II. stupeň a 66 vojáků obdrželo III. stupeň tohoto vyznamenání. Z důvodu plnění řady úkolů si mnozí z nich mohli medaili převzít teprve nyní.

     Dnem 1. září dochází u našeho praporu k řadě personálních změn na všech úrovních velení a řízení. Na nástupu tedy byly přečteny personální rozkazy, aby všichni příslušníci útvaru byli seznámeni s posuny na systemizovaných místech na štábu i u jednotek. Na místo náčelníka štábu praporu tímto dnem nastoupil major Roman Ondroušek, který tak byl vojákům poprvé oficiálně představen.

Fotogalerie

Nahoru