Home page > Aktuality > Slavnostní nástup praporu

Slavnostní nástup praporu

     V pondělí 24. října 2011 se uskutečnil slavnostní nástup příslušníků praporu, jehož cílem bylo připomenout si nadcházející Den vzniku samostatného československého státu a při této příležitosti předat medaile AČR a pamětní medaile útvaru těm příslušníkům útvaru, kteří si je zasloužili svojí poctivou prací.

     Velitel útvaru podplukovník Jan Zezula ve svém projevu připomenul události 28. října 1918 a jejich význam pro naši národní hrdost a sebeuvědomění. Poté došlo i na ocenění kvalitní práce našich vojáků. Medaili Armády České republiky I., II. a III. stupně obdrželo celkem 49 příslušníků útvaru. Součástí programu slavnostního nástupu bylo i udělení dalších 9 pamětních medailí 71. mechanizovaného praporu, jako nejvyššího útvarového ocenění, udělovaného za vynikající plnění služebních nebo pracovních povinností, za vzornou reprezentaci praporu a armády či jiné významné zásluhy o dobré jméno našeho útvaru. Za rozvoj spolupráce s Policií ČR obdržel medaili policejního ředitele i velitel útvaru.

     Slavnostního nástupu využil ke svému rozloučení s aktivní službou i zástupce velitele útvaru major Martin Petr. Velitel útvaru poděkoval i řadě dalších našich vojáků, kteří v tomto období odchází buď k jiným útvarům armády, nebo úplně končí se službou vojáka z povolání.

Fotogalerie

Nahoru