Home page > Aktuality > Slavnostní povýšení příslušníků poddůstojnického a praporčického sboru

Slavnostní povýšení příslušníků poddůstojnického a praporčického sboru

     Historické prostory kasáren generála Zahálky v Hranicích, zejména kapli svaté Barbory z roku 1863, se rozhodlo využít velení našeho praporu k nové formě povyšování příslušníků hodnostního sboru poddůstojníků a praporčíků.

     „Nelíbil se mi málo důstojný způsob povyšování příslušníků těchto hodnostních sborů, když jsme jim hodnosti předávali jako součást nástupů útvaru či jednotek při různých příležitostech, případně dodatečně v kancelářích,“ vysvětluje velitel praporu podplukovník Tibor Budík. „Chci těmto vojákům dát najevo, že si jejich práce velmi vážím, protože oni jsou tím základem, který tvoří výsledky praporu. Proto jsme ve spolupráci s vrchním praporčíkem poprvé zvolili mnohem individuálnější přístup,“ dodává velitel.

     Bojový prapor, celé velení praporu, všichni velitelé rot se svými vedoucími praporčíky, státní hymna, důstojnost historického místa, to vše dotvářelo velice působivou atmosféru, při které třicet příslušníků praporu vyslechlo rozkaz o svém povýšení a z rukou velitele a vrchního praporčíka dostalo novou hodnostní nášivku.

     „Povýšení do vyšší hodnosti je nejen výsledkem vaší zodpovědné a poctivé práce, ale především zároveň závazkem do budoucnosti. Předpokládám, že všichni do jednoho prokážete, že jste si vyšší hodnosti a funkce nejen zasloužili, ale zúročíte zde své dosavadní zkušenosti,“ poděkoval povýšeným vrchní praporčík praporčík Aleš Machálka.

Fotogalerie

Nahoru