Home page > Aktuality > Společná příprava jednotek sil rychlé reakce (NRF)

Společná příprava jednotek sil rychlé reakce (NRF)

V letech 2019 až 2021 bude hranický 71. mechanizovaný prapor „Sibiřský“ zařazen do sil rychlé reakce NATO, přičemž v roce 2020 bude zařazen do nejvyšší pohotovosti sil velmi rychlé reakce NATO, a to do VJTF (Very High Readiness Joint Task Force). Tyto jednotky jsou schopny ve velmi krátké době reagovat na potenciální hrozby pro členské země Aliance. Hranický prapor bude, společně s prapory Španělska, Polska a Velké Británie, součástí mezinárodní brigády VJTF, postavené na bázi polské 21. brigády Střelců Podhalaňských.

Intenzívní příprava na zařazení do těchto jednotek probíhá již nyní. Jsou organizovány plánovací konference, na kterých velitelé jednotlivých praporů slaďují přípravu na společné působení v silách VJTF.

Další nedílnou součástí této přípravy jsou tzv. Battle staff training (BST), tedy štábní nácviky, při kterých dochází ke sladění práce mezinárodních štábů. Štáb 71. mechanizovaného praporu a velitelé jednotek, za pomoci počítačové simulace, se účastnili BST ve dnech 18. - 23. března 2018 v polském Rzeszówe. „Jeho cílem bylo zdokonalit štáb při řízení operace, prakticky sladit naše postup se štábem VJTF polské brigády a v neposlední řadě zdokonalit příslušníky štábu v komunikaci v anglickém jazyce,“ přibližuje působení v Polsku velitel praporu podplukovník Petr Blecha.

„BST řídil velitel VJTF brigády. Nejprve byla prověřena funkčnost informačního toku a upřesněna organizace součinnosti pro rozhodující úkoly operace,“ dodává major Václav Hřebec, náčelník štábu praporu. „Poté již byly zahájeny vlastní bojové operace, nejprve útočná, po ní jednotky provedly přesun, zaujaly prostory obrany rot a následně zastavily nepřítele na určených čarách,“ dodává major Hřebec.

Na závěr brigádní generál Ryszard Pietras ocenil přístup našich vojáků. „Je vidět, že jste na vysokém stupni připravenosti, vaše zařazení do sil VJTF je oprávněné.“

Další příprava našich vojáků v Polsku je plánována v listopadu letošního roku. Mezitím BST absolvují také ostatní mezinárodní prapory.

Síly VJTF se skládají z brigády čítající přibližně 5000 vojáků, podporované leteckými, námořními a speciálními silami. Cílem VJTF  je zajištění vysoce profesionální a velmi rychlé reakce v případě potřeby ochrany integrity a celistvosti teritoria NATO. Jednotky VJTF jsou schopné vykonávat široké spektrum úkolů včetně okamžité reakce při kolektivní obraně členů Aliance dle článku V, zajištění operací krizového řízení, schopnosti okamžitého nasazení k zajištění podmínek pro nasazení dalších jednotek, podpory mírových operací i zajištění pomoci při katastrofách a ochraně důležitých infrastruktur.

Fotogalerie

Nahoru