Home page > Aktuality > Týden ve znamení střeleb

Týden ve znamení střeleb

     Zatímco první týden byl především ve znamení intenzivní střelecké přípravy, v následujícím týdnu se soustředíme na taktickou přípravu a štábní nácvik.

     Od 9. do 13. května 2011 se všichni příslušníci útvaru vystřídali v prostoru trhací jámy Anenský Vrch, aby splnili úkol, který je před každého vojáka praporu minimálně jedenkrát ročně postaven – házení ručních granátů. Nezbytností byly předcházející nácviky v kasárnách, kde byly prověřeny znalosti základních takticko-technických dat univerzálního ručního granátu URG-86 a přezkoušen metodický postup při samotném házení granátů. Potom už na všechny čekal minimálně jeden ostrý ruční granát, který bylo třeba vrhnout na vzdálenost 25 metrů do okopu o rozměrech 10x5 metrů. Taktické postupy i „obsluhu“ ručního granátu všichni zvládli, takže bylo potřeba především překonat největší překážku – respekt a obavy z této účinné „zbraně“. Házení ručních granátů se tak stává především výcvikem v psychické odolnosti. Díky profesionálnímu přístupu a bezchybnému metodickému vedení jednotlivých řídících střelby všichni házející svůj úkol bez problémů splnili.

     Celý týden bylo také živo na pěchotní střelnici Daskabát a střelnici bojových vozidel v Přáslavicích. Příslušníci 1., 2. a 3. mechanizované roty, minometné baterie, velitelské roty, roty logistiky i štábu útvaru zde uskutečnili nácviky střeleb z ručních zbraní – samopalu vz. 58, pistole vz. 82, pistole Glock a pancéřovky RPG-7. Na střelnici vyjela také bojová vozidla pěchoty. Velitel 1. mechanizované roty kapitán Michal Pírek zde se svými vojáky připravil instrukčně metodické zaměstnání velitele brigády pro velitele rot praporů brigády, na kterém došlo k předání zkušeností a ujednocení organizace a řízení střeleb BVP-2. Osádky BVP z 1. a 2. mechanizované roty splnily nácvik ke cvičení střeleb z lafetovaných zbraní. Řídící střeleb připravili svým podřízeným různé varianty terčového manévru, střílelo se na mizivé i pohyblivé cíle a samozřejmě i v nočních hodinách.

     Třídenní zaměstnání absolvovali i řidiči BVP, kteří na cvičišti řízení bojových vozidel absolvovali své povinné kontrolní cvičení za „volanty“ svých obrněnců.

     Střelecká příprava je jedním z rozhodujících druhů zaměstnání a takovýto intenzivní výcvik znamená efektivní využití času, který náš útvar dostal přidělen ve výcvikovém prostoru. Díky kvalitnímu zplánování a zodpovědnému přístupu všech zainteresovaných byly všechny úkoly a cíle těchto zaměstnání splněny.

 

ilustrační foto

Fotogalerie

Nahoru