Home page > Aktuality > Vážení kolegové, rodinní příslušníci a milí spoluobčané

Vážení kolegové, rodinní příslušníci a milí spoluobčané

     dovolte mi, abych Vám na počátku nového roku i touto cestou poděkoval za úspěšné splnění úkolů právě uplynulého výcvikového roku. Náš útvar již od svého vzniku v roce 1994 bezezbytku plní veškeré úkoly, které jsou před něj postaveny. Nejinak tomu bylo i v roce 2011, který také nepatřil k těm jednodušším.

     Po návratu vojáků, kteří plnili úkoly v rámci 6. jednotky PRT Logar v únoru 2011 a nezbytné konsolidaci všech jednotek, která trvala až do poloviny roku, jsme se vrátili k pravidelnému výcviku a přípravě organických odborností. V rychlém tempu přicházely důležité úkoly – podíleli jsme se na závěrečné fázi přípravy 8. jednotky PRT, řidiči bojových vozidel pěchoty plnili více než po 5 letech cvičení řízení vozidel při plavbě na vodě, ženijní četa absolvovala součinnostní cvičení ženijních jednotek AČR „LABE 2011“, velitelská a spojovací četa se zúčastnily odborně taktického cvičení spojovacího vojska „NETWORK CHALLENGE 2011“, následovalo počítačem podporované cvičení - praporní CAX v Centru simulačních a trenažérových technologií v Brně, které prověřilo štáb praporu v řízení operace. Více než 150 našich příslušníků zabezpečovalo „DNY NATO“ v Ostravě. V závěru roku téměř 300 našich vojáků absolvovalo cvičení „KANDAK“ v společném mnohonárodním výcvikovém centru v německém Hohenfelsu a také jsme se podíleli společně s dalšími útvary 7. mb a 4. brn na zabezpečení státního pohřbu Václava Havla.

     Jednotky praporu po provedené konsolidaci zahájily ve II. čtvrtletí intenzivní výcvik. 1. mr prováděla výcvik do stupně rota a splnila úkoly kontroly sladěnosti mechanizovaných čet a bojových ostrých střeleb čet. 2. mr zahájila výcvik na stupni četa, absolvovala bojové ostré střelby mechanizovaných družstev a kontrolu sladěnosti čet. Minometná baterie zahájila výcvik na stupni četa úspěšným splněním společného cvičení minometných baterií 7. mb „MORTAR I“ a „MORTAR II“. Vrcholem jejího výcviku byly bojové ostré střelby palebných čet v rámci cvičení 13. dělostřelecké brigády „FIRST CONTACT 01“. Velitelskou rotu čekalo odborně taktické cvičení průzkumných čet a kontroly sladěnosti ženijní, průzkumné, velitelské i spojovací čety. Rota logistiky zabezpečovala výcvik a vyvedení jednotek praporu do VVP a připravovala se po organických odbornostech na stupni četa.

     S potěšením tedy mohu konstatovat, že v právě skončeném roce se nám podařilo díky společnému úsilí splnit všechny úkoly přípravy jednotek, velitelů a štábu velmi dobrým způsobem a prokázali tak, že jsme nezůstali dobrému jménu našeho praporu nic dlužni. Přesto máme stále co zlepšovat a to zejména v oblasti logistické podpory.

     Jsem přesvědčen, že stejně úspěšně si budeme počínat i v roce nadcházejícím. Také v něm nás čekají úkoly nelehké. 1. mr čeká na konci března rotní taktické cvičení; 2. mr v březnu bojové střelby čet a v září rotní taktické cvičení v centru Simulačních a trenažérových technologií; minometnou baterii společné cvičení mimometných jednotek „LANCER I“ a „LANCER II“; velitelskou rotu a rotu logistiky výcvik po organických odbornostech na stupni četa a kontroly sladěnosti. Od října potom zahájíme přípravu k nasazení do zahraniční operace v rámci 6. jednotky OMLT, která vyvrcholí závěrečným cvičením v JMRC Hohenfels. Současně to bude také rok, ve kterém se celá armáda bude potýkat s výrazně omezeným finančním rozpočtem. Všichni si musíme být vědomi toho, že současná ekonomická situace se musí projevit ve všech oblastech naší činnosti. Věřím však, že tato omezení se neprojeví v nasazení, elánu a odhodlání nás všech.

     Za kvalitně odvedenou práci, kterou příslušníci útvaru po celý uplynulý rok dobře reprezentovali útvar, chci všem srdečně poděkovat.

     Vážení vojáci, občanští zaměstnanci, nejen Vám, ale i Vašim rodinným příslušníkům a široké veřejnosti přeji šťastné vykročení do nového roku 2012, mnoho zdraví, pohody a osobního i rodinného štěstí.

 

podplukovník Ing. Bc. Jan ZEZULA, Ph.D.

velitel 71. mechanizovaného praporu

"SIBIŘSKÉHO"

Fotogalerie

Nahoru