Home page > Aktuality > Velitelská rota nás úspěšně prezentovala na veřejnosti

Velitelská rota nás úspěšně prezentovala na veřejnosti

     Na začátku září se v rámci oslav dvacátého výročí vzniku Policie ČR uskutečnil v Jeseníku „Den s integrovaným záchranným systémem“. Pozvání na tyto oslavy obdrželi i příslušníci našeho praporu, konkrétně vojáci velitelské roty.

     V „konkurenci“ všech složek integrovaného záchranného systému se naši vojáci neztratili. Za předvedenou ukázku bojového umění MUSADO sklidili obdiv nejen návštěvníků oslav, ale i kolegů a organizátorů. Pod vedením rotného Rudolfa Maříka vojáci průzkumné čety předvedli vystoupení na vysoké úrovni a zároveň nasadili vysokou laťku následujícím ukázkám. Další dynamickou ukázkou byl přepad kontrolního místa, který byl kvůli použití cvičné munice a dalších imitačních prostředků zážitkem zejména pro děti. Ukázku doplnil detailní komentář, který nejen podrobně popsal veškerou činnost vojáků, ale také přiblížil divákům i přípravu samotného přepadu.

     Obě dynamické ukázky pak doplňovalo několik ukázek statických, ať už prezentace o naší účasti v zahraniční operaci v Afghánistánu nebo ukázky zbraní, techniky a vybavení jejích jednotlivých čet.

Fotogalerie

Nahoru