Home page > Aktuality > Výcvik pro zahraniční nasazení nepřeruší ani virus

Výcvik pro zahraniční nasazení nepřeruší ani virus

Ani současná restriktivní opatření z důvodu epidemické situace nemohou ovlivnit plnění mezinárodních závazků České republiky a příslušníci její armády se tak nadále musí připravovat na nasazení v zahraničí. Na základě schválení hlavní hygieničky se v uplynulém týdnu uskutečnil komplexní polní výcvik vojáků 71. mechanizovaného praporu, kteří se připravují k nasazení v misi EUTM v africkém Mali.

„Šlo o první společný výcvik tohoto úkolového uskupení ve výcvikovém prostoru, takže vlastně zahájení společné přípravy jednotky,“ vysvětluje kapitán Jindřich Paleček, který zaměstnání řídil. „Bohužel však byl ovlivněn podmínkami, za kterých probíhal, především pouze malými skupinami vojáků, které mohly cvičit spolu. Tomuto jsme museli přizpůsobit organizaci výcviku i cíle a úkoly jednotlivých druhů příprav.“

Velitel proto výcvikové cíle zaměřil na zdokonalení dovedností a návyků vojáků a jejich schopností plnit úkoly, které je v misi mohou čekat.  Vojáci se tak věnovali bojovým drilům při kontaktu s nepřítelem, procvičovali patrolování v otevřeném terénu a nebezpečných prostorech, trénovali svoji činnost na kontrolně propouštěcích místech, v rámci zdravotnické přípravy procvičovali zdravotnické zabezpečení na bojišti, první pomoc a odsun zraněných, zdokonalovali se v používání spojovacích prostředků a také v orientaci v terénu za přesunu se zátěží.

„Velkou pozornost jsme věnovali zdravotní přípravě,“ dodává kapitán Paleček. „Za řízení zdravotnického záchranáře z praporního obvaziště vojáci nejprve teoreticky probírali používání osobního zdravotnického materiálu, aby si v další fázi procvičili vše prakticky. V rámci patrolování jim zdravotník nasimuloval potřebu hromadného ošetřování, kdy se naráz museli věnovat 3 – 4 zraněným. Fyzicky náročný pak bych jejich transport z ohroženého prostoru. Na tyto praktické dovednosti bude v příštím týdnu navazovat odborný kurz, který pomůže jejich dalšímu zdokonalování v první pomoci v bojových podmínkách.“

Fotogalerie

Nahoru