Home page > Aktuality > Začíná důležitý výcvik v Polsku

Začíná důležitý výcvik v Polsku

Hranický 71. mechanizovaný prapor „Sibiřský“ zahajuje závěrečnou fázi přípravy na své zařazení do sil rychlé reakce NATO (NRF), které jeho příslušníky čeká v letech 2019 - 2021.

 Společně s prapory Španělska, Polska a Velké Británie budou součástí mezinárodní brigády, postavené na bázi polské 21. brigády Střelců Podhalaňských, podléhající přímému velení Vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě a připravené jako první reagovat na ohrožení členských zemí Aliance. Nejvyšší výzvou potom bude v roce 2020 zařazení do sil velmi rychlé reakce NATO – VJTF  (Very High Readiness Joint Task Force), které na jakékoliv hrozby reagují ve velmi krátkém čase.

„Mezinárodní cvičení LAMPART 2018 ve výcvikovém prostoru polské armády Nova Deba  řídí velitel polské brigády a jeho cílem je zdokonalit strany participující v silách NRF v činnostech při plánování a vedení bojové činnosti v konfliktu vysoké intenzity, se zaměřením na statickou a manévrovou obranu a nastavení a ověření horizontálních i vertikálních informačních toků v rámci 21. brigádního úkolového uskupení,“ vysvětluje cíle nadcházejícího cvičení major Libor Tesař, zástupce velitele 71. mechanizovaného praporu.

Za českou stranu se cvičení ve dnech 8. - 30. listopadu 2018 vedle příslušníků 71. mechanizovaného praporu dále účastní vojáci 13. dělostřeleckého pluku, 22. základny vrtulníkového letectva, 103. střediska CIMIC a Velitelství výcviku - Vojenské akademie. Zahraniční jednotky reprezentují především příslušníci polské armády a dále potom slovenská a maďarská armáda. „Naším zásadním úkolem je vytvořit podmínky pro splnění úkolů certifikace pro fázi pohotovosti (STAND-UP), tedy prověřit systém velení a řízení manévrových jednotek v obranném a útočném boji a při dalších taktických činnostech a ověřit funkčnost informačních toků mezi brigádou VJTF a 71. praporním úkolovým uskupením,“ dodává major Tesař.

Cvičení se účastní více než 250 českých vojáků s 60 kusy techniky. Celá operace pro naše vojáky začala 8. listopadu, kdy se do Polska přesunul předsunutý tým (ADVANCE PARTY), připravující podmínky pro příjezd hlavních sil. Ve dnech 9. - 12. listopadu proběhne kombinovaný silniční a železniční přesun jednotek, návrat zpět do posádek se uskuteční ve dnech 28. - 30. listopadu 2018.

Fotogalerie

Nahoru