Home page > Aktuality > Ženisté se zdokonalovali v ostrém trhání

Ženisté se zdokonalovali v ostrém trhání

Ve dnech 13. a 15. listopadu 2017 absolvovala ženijní četa velitelské roty v prostoru ženijního cvičiště Čepka výcvik v ostrém trhání. Jednalo se o závěrečné polní cvičení v tomto výcvikovém roce.

            V prvním dnu se příslušníci ženijní čety zdokonalovali v trhání hornin. Zaměstnání bylo zahájeno nezbytným poučením všech zúčastněných o bezpečnostních opatřeních a také je čekalo ústní přezkoušení ze znalosti dané problematiky. Následně řídící cvičení rotmistr Lukáš Martiník rozdělil cvičící do skupin a rozdal jim jednotlivé úkoly. Jedna skupina měla za úkol zřídit okop pro BVP metodou sklípkování za použití šupinkového a drceného TNT. Druhá skupina pak měla ke zřízení okopu k dispozici táhlé nálože TN.

            Druhý den výcviku v ostrém trhání pak byl zaměřen na trhání dřevěných, ocelových a železobetonových prvků. Každá skupina si nejprve musela vypočítat potřebné množství náloživa (normální náloživo a plastická trhavina), následně sestavit elektrickou roznětovou síť a správně připevnit sestavené nálože k trhaným prvkům. V druhé části se k ničení prvků využilo speciální náloživo UTN-2 a PN-4.

            „Toto zaměstnání bylo velkým přínosem zejména pro nové příslušníky ženijní čety,“ zdůrazňuje zástupce velitele čety rotmistr Martiník,  „ale rovněž zkušenější ženisti si osvěžili své znalosti a dovednosti v práci s ostrou ženijní munici“.

Autor: rtn. Marcel Mayer

Fotogalerie

Nahoru