Home page > Aktuality > Zkušební kurz CLS na jedničku

Zkušební kurz CLS na jedničku

     První zkušební kurz, který proběhl v témže měsíci, absolvovali vojáci u našeho praporu v Hranicích, na Ústavu normální anatomie a na Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

     Vojenské jednotky během plnění úkolů v zahraničních operacích potřebují zabezpečit maximálně dostupnou předlékařskou péči, protože není možné vždy a všude zabezpečit přítomnost lékaře. Rychlým a maximálně účinným ošetřením závažných poranění v poli lze výrazně minimalizovat zdravotnické ztráty. K tomuto účelu jsou cvičeni právě tzv. „CLS“, tedy vojáci schopni provést život zachraňující úkony.

     U našeho praporu bylo akreditováno jedno ze čtyř výukových center, které mají v příštím roce v AČR oprávnění školit a přezkušovat vojáky. V minulém týdnu nadrotmistr Břetislav Veselý se svými instruktory a pomocníky instruktorů vycvičil prvních 15 vojáků ve zkušebním kurzu, který zároveň sloužil k ověření, jak bude vypadat oficiálně certifikovaný kurz CLS v příštím roce.

     Akreditaci výukového centra u našeho útvaru výrazně napomohla naše dlouhodobá spolupráce s Ústavem normální anatomie a Ústavem soudního lékařství a medicínského práva LF UP v Olomouci, který má v těchto kurzech nenahraditelnou roli. Odborné konzultace, materiální zázemí, ale i moderní přístrojové vybavení a specifické postery, které vytvořili a poskytují při zdravotnické přípravě, jsou zcela unikátní a mezi vojáky mají příznivý ohlas. Možnosti odborného výkladu spojeného s názornou a praktickou ukázkou jsou pro mnohé vojáky nezdravotnických odborností, ale i pro zdravotníky, velkým přínosem. Během odborné demonstrace si vojáci mohou prakticky zkusit na preparátech nejen zajištění dýchacích cest pomocí nosních a ústních vzduchovodů, místo pro vyhmatání a provedení punkce dýchacích cest, oseální vstupy, punkci hrudníku, ale dokonce i obtížné zajištění dýchacích cest pomocí mobilního eScopu. Díky vstřícnému přístupu odborníků z Lékařské fakulty v Olomouci jsou takto vojáci připravováni i po psychické stránce na bezprostřední setkání s anatomií lidského těla. Po této demonstraci získají vojáci reálnou představu o pozici důležitých orgánů, cév a jejich vzájemné poloze, což je podstatné při život zachraňujících výkonech.

     Plynulá spolupráce odborníky s Ústavem normální anatomie a Ústavem soudního lékařství a medicínského práva Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pomohla připravit již 167 vojáků na plnění zdravotnických funkcí. Prvního nasazení v jednotkách PRT v Afghánistánu v roce 2008 se zúčastnili vojáci připraveni ve spolupráci s těmito ústavy a pokračují absolventi právě ukončeného akreditovaného kurzu, kteří jsou příslušníky připravované 4. jednotky OMLT.

     V průběhu kurzu jsou vojáci školeni v novinkách první pomoci podle metodiky „taktického bojového ošetření raněného“ (TCCC). Teoreticky i prakticky se připraví na ošetření raněného v reálném prostředí. Naučí se nejen zaškrtit končetiny při masivním tepenném krvácení, nasazovat krční límec, zajistit průchodnost dýchacích cest, stabilizovat zlomené končetiny, ale i přípravu raněného na odsun. Díky tomuto kurzu jsou absolventi sebevědomější, zkušenější a více si důvěřují při poskytování první pomoci.

     I touto cestou tak chceme poděkovat za možnost této intenzivní odborné spolupráce v kurzech první pomoci i mimo ně na půdě Ústavu normální anatomie a Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, za ochotu, vstřícnost a všestrannou pomoc při školení našich vojáků.

Fotogalerie

Nahoru