Home page > Historie praporu

Historie praporu

Vznik 71. mechanizovaného praporu

 

71. mechanizovaný prapor vznikl na bázi 4. mechanizovaného pluku při reorganizaci ozbrojených sil k 1.říjnu 1994. Prapor z počátku působil v posádce Hodonín do roku 1997, kdy byl v důsledku následné reorganizace ozbrojených sil přemístěn do nynější posádky.
 

Udělení tradic vojenským historickým ústavem.

 

Hledání souvislostí a přímých návazností historie a tradic jednotlivých vojenských útvarů je v současné době téměř nemožné. V roce 1955, kdy proběhla reorganizace tehdejší čsl. armády byly naprosto záměrně zpřetrhány jakékoliv návaznosti a tradice na prvorepublikovou armádu a na čs. legie vůbec. Došlo k záměrným redislokacím a rušením názvů, odebírání praporů, symboliky i tradic a umělému implantování socialistických a internacionálních (jen východní blok) návazností a tradic. Dalšími reorganizacemi a redislokacemi v šedesátých letech došlo k definitivnímu zpřetrhání jakýchkoli zbytků tradic a ustálením stavu. Převzetí systému ČSLA i po změně politického systému v roce 1990 v podstatě znemožnilo jakkoli navázat na čs. legie a naší první republiku i přes určité umělé nepovedené pokusy.
 

S ohledem na silnou tradici a návaznost AČR na vojenskou historii čs. legií a Československé republiky, souhlasíme a navrhujeme tedy udělit 71.mechanizovanému praporu, historický čestný název „Sibiřský“.
 

Název „Sibiřský“ musí být pro uchování paměti zachován a nesmí z aktivních čestných historických názvů nikdy vymizet. Tímto čestným názvem se navazuje nejen na slavné tradice československé armády zpečetěné krví našich vojáků , ale připomínají i důležité osobnosti vojska a jejich příslušníků i na veřejnost .

Nahoru