Home page > Hlavní úkoly roku 2021

Hlavní úkoly roku 2021

  • Udržet stupeň dosažení vycvičenosti na úrovni rota/prapor;
  • Splnit úkoly ÚU AČR NRF 2019 – 2021 ve fázi STAND-DOWN (IFFG 30);
  • Splnit plánovaná cvičení jednotek a štábu se zahraničními partnery na a mimo území ČR s důrazem na vedení bojových operací podle konceptu NRF;
  • Zplánovat, připravit, provést a vyhodnotit velitelsko-štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk „ADAMANT WARRIOR 2021“ v měsíci květnu s cílem udržet a potvrdit získané schopnosti ÚU AČR NRF 2019-2021 pro vedení bojových a stabilizačních operací;
  • Štábem praporu splnit úkoly v rámci velitelsko-štábního cvičení s částečným vyvedením vojsk CZECH LION 2021 v měsíci září;
  • Splnit úkoly výstavby, přípravy a nasazení 6.ÚU AČR MALI a 7.ÚU AČR MALI
    do zahraniční operace;
  • Připravit a provést osádkami bojových vozidel překonání vodní překážky plavbou v měsíci srpen – září;

Nahoru