Home page > Nejvýznamější plněné úkoly

Nejvýznamější plněné úkoly

2021

 • Udržet stupeň dosažení vycvičenosti na úrovni rota/prapor;
 • Splnit úkoly ÚU AČR NRF 2019 – 2021 ve fázi STAND-DOWN (IFFG 30);
 • Splnit plánovaná cvičení jednotek a štábu se zahraničními partnery na a mimo území ČR s důrazem na vedení bojových operací podle konceptu NRF;
 • Zplánovat, připravit, provést a vyhodnotit velitelsko-štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk „ADAMANT WARRIOR 2021“ v měsíci květnu s cílem udržet a potvrdit získané schopnosti ÚU AČR NRF 2019-2021 pro vedení bojových a stabilizačních operací;
 • Štábem praporu splnit úkoly v rámci velitelsko-štábního cvičení s částečným vyvedením vojsk CZECH LION 2021 v měsíci září;
 • Splnit úkoly výstavby, přípravy a nasazení 6.ÚU AČR MALI a 7.ÚU AČR MALI
  do zahraniční operace;
 • Připravit a provést osádkami bojových vozidel překonání vodní překážky plavbou v měsíci srpen – září;

2020

 • Splnit úkoly pohotovosti 71. PrÚU AČR pro POL NRF 2020 ve fázi STAND-BY;
 • Pokračovat v udržovacím výcviku se zaměřením na přesuny, činnost v prostoru soustředění, útočnou a obrannou činnost;
 • Splnit sérii cvičení pod vedením brigády NRF k udržení a prohloubení dosažených schopností (LAMA 20, SAN 20, TRANSYLVANIAN DRAGON 20, IRON WOLF);
 • Být připraven k provedení cvičení k uvádění jednotek NRF do vyšších stupňů pohotovosti (ALERTEX);
 • Být připraven k cvičnému zasazení sil a prostředků NRF (DEPLOYEX)
  do prostoru nasazení v rámci Op „BRILLIANT JUMP“;
 • Provést TC PrÚU s BS na téma: „Vedení útočné operace v sestavě brigády“ v měsíci prosinci.

2019

 • příprava a hodnocení BoPř v rámci velitelsko-štábního cvičení s částečným vyvedením vojsk s mezinárodní účastí (ÚU mr ROA) CZECH LIZARD 2019 jako hodnocení BoPř ÚU AČR NRF 2019 – 2021 dle AFS Vol. VII v měsíci duben 2019;
 • splnit úkoly ÚU AČR NRF 2019 – 2021 ve fázi STAND-UP;
 • nasazení 2. ÚU AČR eFP Lotyšsko působícího v lokalitě B3;
 • cvičení jednotek a štábů se zahraničními partnery na a mimo území ČR s důrazem na VŠC s ČVV TRIDENT JUPITER 19 / BRILLIANT LEDGER 19 jako přípravu na vedení bojových operací podle konceptu VJTF;
 • výcvik osádek bojových vozidel při překování vodní překážky plavbou v měsíci květen – červen 2019.

 

 

2018

 • - dosažení požadovaných schopností manévrových jednotek na úrovni rota;
 • - příprava a nasazení 1. ÚU AČR eFP Lotyšsko a příprava 2. ÚU AČR eFP Lotyšsko;
 • - výstavba a příprava v rámci ÚU AČR NRF 2019-2021;
 • - cvičení se zahraničními armádami (PLATOONEX 1, BST LAMPART, SCREENER 2018, RECCE GUARDS 2018, LAMPART 2018);
 • - průběžná příprava personálu k plnění kvalifikačních a odborných požadavků.
 • - vyčleňování SaP v rámci IZS a k plnění úkolů posílení PČR.
 • - zabezpečení prezentace na veřejnosti s důrazem na „NATO DAYS 2018“;
 • - efektivní využití finančních prostředků při realizování jednotlivých zakázek dle plánu nákupu.

 

2017

 • dokončení přípravy, od března do září nasazení a po návratu konsolidace 9. úkolového uskupení AČR EUTM MALI;
 • pokračovat v postupném doplňování jednotek novými příslušníky, pro jejich základní výcvik provádět kurz „SIBIRIÁDA“
 • výcvik a spolupráce s 3. mb OS Rakouska;
 • dvoustupňový ŠN s rozvinutým mobilním místem velení v rámci 7. BÚU;
 • rozvinutí schopností štábu v plánování a řízení operace;
 • metodická posloupnost při dosažení sladěnosti jednotek;
 • kontrola systému nabývání majetku a kontrola do více oblastí ze stupně 7. mb;
 • zabezpečení akcí na veřejnosti s důrazem na BAHNA 2017;
 • výcvik jednotky AZ, spolupráce s KVV Olomouc.

 

2016

 • úspěšně dokončit nasazení příslušníků útvaru v zahraniční operaci v Afghánistánu, po jejich návratu konsolidovat útvar;
 • postupné doplňování jednotek novými příslušníky, pro jejich základní výcvik provádět kurz „SIBIRIADA“;
 • zintenzivnění výcviku jednotlivce v oblasti střelecké a taktické přípravy, zahájení výcviku se všemi zbraněmi mechanizovaných družstev završeného bojovými střelbami mechanizovaných družstev;
 • zpracování standardních operačních postupů pro plánování a řízení boje, zdokonalení rozhodovacího procesu štábem praporu;
 • příprava a provedení cvičení EBONITE JAVELIN s četou slovenské armády ve VVP Libavá;
 • výstavba a zahájení přípravy jednotky do zahraniční operace v misi EUTM v africkém Mali s předpokládaným nasazením v roce 2017;
 • zabezpečení akcí na veřejnosti s cílem vzorně reprezentovat útvar, brigádu i AČR.

2015

 • výstavba a příprava strážní roty pro úkolové uskupení AČR v Afghánistánu;
 • střežení vnějšího perimetru objektu muničního skladu ve Vrběticích;
 • výcvik průzkumné skupiny;
 • počítačem podporované cvičení (CAX) 71.mpr za řízení štábu 7.mb;
 • CAX s rakouskou armádou v rámci cvičení STRONG GUARD;
 • cvičení s jednotkou slovenské armády GROUND PEPPER II;
 • plavby bojových vozidel v  červnu;
 • příprava v organických odbornostech a provedení bojových střeleb mechanizovaných čet v měsíci listopad;
 • akce na veřejnosti a reprezentace 7. mb a Armády ČR.

2014

 • rotní taktické cvičení 1. a 2. mechanizované roty v měsících březnu a červnu;
 • součinnostní cvičení se 4. brn na VVP Hradiště v měsíci červnu;
 • cvičení „SABER JUNCTION“ v měsíci září v JMRC HOHENFELS;
 • součinnostní cvičení „ANAKONDA“ v měsíci září v Polsku;
 • nasazení 3. ÚU AČR EUTM Mali v měsících březen až říjen;
 • cvičení minometné baterie „LANCER 5 a 6“;
 • nasazení vojáků v areálu muničních skladů VRBĚTICE-VLACHOVICE.

2013

 • nasazení 1. jednotky MAT Wardak v zahraniční operaci v měsících duben - říjen 2013
 • cvičení minometné baterie „LANCER 3“ a „LANCER 4“
 • součinnostní cvičení se 4. brn
 • součinnostní cvičení „RAMSTEIN ROVER 2013“

2012

 • RTC 1.mr a 2.mr
 • Společné cvičení minometných jednotek „LANCER I“ a „LANCER II
 • Příprava k nasazení do zahraniční operace v rámci 6. jednotky OMLT"

2011

 • Návrat a konsolidace 6. jednotky PRT Logar ÚU AČR ISAF
 • OTC spojovacího vojska "Network Challenge 2011"

2010

 • Výcvik v CMTC Hohenfels
 • 6. kontingent PRT Logar
 • Cvičení v CSTT Brno

2009

 • Flying Rhino 2009
 • Propůjčení bojového praporu
 • Cvičení v CSTT Brno
 • Bahna 2009

2008

 • Záložní rota KFOR
 • COMBAT MANEUVER 2008 – Hohenfels
 • Rota ochrany NRF-11
 • 2. kontingent PRT Logar
 • Záložní rota MNTF-C KFOR - nasazení

2007

 • VŠC s ČVV 71. praporního úkolového uskupení GRIM CAMPAINER 2007
 • VŠC s ČVV 7. brigádního úkolového uskupení STRONG CAMPAINER 2007

2006

 • Cvičení FIRST SWALLOW 2006 ve VVP Libavá
 • Výcvik s policií ČR
 • 9. kontingent mise KFOR – LÉTO 2006
 • Plavby bojových vozidel 2006 VVP Libavá

2005

 • Plavby 2005 ve VVP Libavá
 • BAHNA 2005 - Bahna u Strašic
 • VŠC s ČVV GRIM CAMPAINER 2005
 • COMBAT MANEUVER 2005 - Hohenfels

2003 až 2004

 • 4. česko-slovenský prapor KOSOVO

2002

 • Mezinárodní cvičení s BW SRN MC TOUR 2002
 • ČETA 2002 ve VVP Lešť a Libavá
 • Pomoc při záchraně osob a likvidace následků záplav na území Čech
 • Mezinárodní měnový fond

2001 až 2006

 • Střežení letiště Ruzyně s PČR

2001

 • Účast mechanizované čety v rámci 7. pzr KFOR
 • Mezinárodní cvičení s Ozbrojenými silami Slovenské republiky BLUE LINE 2001 ve VVP Lešť

2000

 • Mezinárodní cvičení s Ozbrojenými silami Slovenské republiky BLUE LINE 2000 ve VVP Libavá

1999

 • Účast na VŠC s ČVV velitele pozemních sil ve VVP

1998

 • Účast na Velitelském štábním cvičení s částečným vyvedením vojsk velitele pozemních sil ve VVP Doupov

1997

 • Pomoc při záchraně osob a likvidace následků záplav na území Moravy

Nahoru