Home page > O praporu

O praporu

Určení 71. mechanizovaného praporu

   71. mechanizovaný prapor je součástí pozemních sil AČR a je organizačně začleněn do struktury 7. mechanizované brigády. Mechanizovaný prapor je základním taktickým útvarem mechanizovaného vojska, který je určen k plnění taktických úkolů v bojové sestavě mechanizované brigády nebo samostatně.

Může plnit úkoly:

  • v sestavě úkolového uskupení;
  • v sestavě mechanizované brigády;
  • v sestavě mechanizované divize;
  • samostatně.

   71. mechanizovaný prapor se vyznačuje vysokým stupněm pohotovosti, vysokou pohyblivostí a palebnou silou, schopností rychlých přesunů na různé vzdálenosti, navíc částečnou schopností přepravy vzduchem a možností plnění zvláštních úkolů. Tomu odpovídá i jeho organizační struktura, ve které jsou jednotlivé prvky začleněny do tří základních celků, tzn. do bojové části, části bojové podpory a části logistické a zdravotnické podpory.
71.mechanizovaný prapor může plnit úkoly:

  • v závislosti na druhu taktické činnosti, místě a úloze v boji, síle a činnosti nepřítele v sestavě mechanizované brigády nebo samostatně, při uzávěře státní hranice, při boji v obklíčení, v protidiverzní, protivýsadkové činnosti a jako taktický vzdušný výsadek.
  • při nasazení v nevojenských ohroženích, v posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů.
  • při živelných pohromách, v mírových, záchranných a humanitárních operacích nebo jiných nestandardních operacích mimo území státu.

Nahoru