Home page > Technika

Technika

Bojové vozidlo pěchoty BVP-2

BVP-2 je bojové pásové pancéřované vozidlo s vysokou manévrovací schopností. Svou palebnou silou, pancéřovou ochranou, ochranou na bojišti v podmínkách použiti, zbrani hromadného ničeni, schopnosti překonávat vodní překážky plavbou a přepravními možnosti splňuje požadavky k zařazení do mechanizovaných jednotek pozemních vojsk AČR.

BVP2 je přímým pokračovatelem svého předchůdce BVP-1 a konstrukčně z něho vychází. Jedná se o vylepšenou verzi, přičemž nejdůležitějšími změnami jsou změny ve zbraňovém vybavení a vybavení pro ochranu. BVP 2 má novou dvojmístnou věž, ve které sedí velitel vozidla a střelec-operátor. Vozidlo je vybavené 30 mm kanónem  a 7,62mm spřaženým kulometem PKT. Na rozdíl od svého předchůdce má stabilizátor. Na věži je namontovaný nosič protitankových řízených střel. V prostoru roje má dva odklopné otvory ve stropě a na každé straně prostoru jsou ve střeše namontované tři periskopy.

BVP 2 je plně obojživelné vozidlo. V AČR a u útvaru existuje i velitelská verze, která má v sobě zabudovanou komunikační a spojovací techniku.

Osobní terénní automobil UAZ 469

 

 

Automobily UAZ jsou dvounápravové osobni terénní automobily 4x2x2 (4x4x2) se zvýšenou průchodnosti. Jsou určeny pro přepravu osob a nákladů po silnici i v terénu.

Pro potřeby AČR (ČSLA) byly nakupovány od roku 1974, kde plnily roli všestranného automobilu s dobrou průchodností a spolehlivostí v terénu. Tuto roli plní stále, neboť jejich nahrazování terénním vozem Land Rover Defender pokračuje velmi pozvolna.

UAZ-469 je pětidvéřový čtyř až pětimístný otevřený terénní vůz, který má motor umístěn vpředu, pohon zadních kol a zapínatelný pohon 4x4. Je vybaven čtyřstupňovou převodovkou s redukcí. UAZ 469 31512 má nedělené přední sklo. Navíc UAZ-31512 a UAZ 315136 mají kontaktní nebo bezkontaktní zapalováni, teleskopické tlumiče pérovaní a kapalinové ovládaní spojky.

Automobil terénní nákladní PV3S

 

 

Střední nákladní terénní automobily konstrukční řady V3S jsou určeny pro přepravu nákladů a osob (do 25) po komunikacích i v těžkém terénu za velmi ztížených klimatických podmínek.

Základním typem je automobil typu V3S valník. Automobil byl vyráběn ve spoustě modifikací, jako jsou zvedací čela nebo hydraulické ruky a byly na něj montovány různé speciální nástavby. Zejména díky jedinečné konstrukci výkyvné zadní nápravy byla v době svého vzniku považována PV3S jako jeden z nejlepších terénních nákladních automobilů na světě.

Zlepšením dynamických vlastností, především zvýšením výkonu motoru a vhodnější konstrukcí převodového ústrojí, byl vyvinut typ V3S-M1. Další modernizací tohoto automobilu vznikl typ V3S-M2, u něhož byla zvýšena schopnost překonávat vodní překážky broděním, aktivní i pasivní bezpečnost jízdy, možnost dočasného provozu na náhradní paliva a rovněž byl zvýšen jízdní dosah vozidla.

Zavedením vozidel T810 a T815 do výzbroje AČR jsou PV3S postupně stahovány z provozu a nahrazovány těmito vozidly. V současné době jsou u útvaru používány verze PV3S M2 ZČ500, PV3S M2 skříňový a verze s dílenskýma nástavbami Dílna TPKK na PV3S, Dílna PPDD/SKS PV3S M2 a Dílna mechanická PAD-1 M2 PV3S.

Nákladní terénní automobil TATRA 810

 

Tatra 810 je třínápravové vojenské nákladní vozidlo z dílen kopřivnické Tatry, které nahradilo v Armádě České republiky legendární Pragu V3S. Tato byla zavedena do armády v 50. letech minulého století a sloužila v hojném počtu až do roku 2008, nicméně ji lze ještě ojediněle potkat i dnes.

Tatra 810 (valník) je především určen pro přepravu osob, volně ložného i upevněného kusového materiálu nebo sypkého materiálu na valníkové plošině a vlečení přívěsů jak na silnici tak i v obtížných terénních podmínkách. Je uzpůsoben pro nakládání a přepravu vzdušnými transportními prostředky (mimo C-130 a C-141) a dále pro námořní přepravu.

Může být celoročně provozován v oblastech s klasifikací podmínek prostředí dle STANAG 2895 – oblast celé Evropy, jižní centrální Asie, střední a východní Afriky. Pro nižší teploty (od -25 °C do -32 °C) je nutno použít přídavné zařízení - nezávislé vodní topení Eberspacher Hydronic D5WS, které je součástí každého vozidla, a motorový olej příslušné viskozitní třídy.

Vozidlo disponuje poměrně dobrou pasivní ochranou proti účinkům střepin ručních granátů, protipěchotních min a střelby až do ráže 7,62 mm. Dále také možností montáže dodatečných pancéřových prvků, centrálním huštěním všech pneumatik, ochranným rámem, ochranou proti prostředkům elektromagnetického průzkumu a speciální povrchovou úpravou pro dezaktivaci a odmoření.

Nákladní terénní automobil Tatra T 815

 

Nákladní automobil TATRA 815 je terénní vozidlo určené k přepravě osob a užitečného nákladu na pozemních komunikacích, lesních a polních cestách a k tahání přívěsů. Podle počtu náprav je řazena do kategorie středních nebo těžkých nákladních aut.

Vozidlo je konstruováno s ohledem na požadavek přepravitelnosti letadlem C-130 a je připraveno na dodatečné pancéřování. Automobil má stálý pohon zadní nápravy (zadních náprav). Při překonávání těžkého terénu je možno během jízdy měnit přetlak v pneumatikách.

U útvaru se používá ve spoustě různých modifikací a variant. Kromě základního typu Tatra T-815 VVN 8x8.R (valník) jsou u útvaru následující varianty:T-815 8x8 tahač přívěsů, T-815 8x8 multilift, T-815 8x8 AV-15, T-815 6x6 CA18, T-815 6x6 AD20, T 815 6x6 sklápěčkový, T-815 4x4 CAP6, T-815 4x4, T-815 4x4

Pracoviště R5M1p

 

Pracoviště R5M1p je obrněné pojízdné velitelské stanoviště určené k zabezpečení nepřetržitého velení na stupni mechanizovaný útvar – svazek.

Je zabudováno do upraveného strojového spodku vozidla BVP-1, je schopno plavby. Spojovací zástavba je vybavena rádiovými stanicemi pro spojeni s nadřízenými a podřízenými veliteli.

Všechny varianty jsou bez vlastního utajovače. U útvaru se vyskytuje ve verzích R5M1p a R5M.

Ambulance sanitní OT-90 AMB-S

Ambulance sanitní AMB-S je speciální obojživelné pásové obrněné vozidlo, jehož základem je obrněné vozidlo OT-90, upravené a vybavené pro provádění zdravotního průzkumu, vyhledávání raněných, poskytnutí první pomoci a zabezpečení jejich transportu do míst soustředění.

Je vybavena základním zdravotnickým materiálem, lehátky a sedačkami pro převoz raněných. Vyznačuje se vysokou průchodivostí terénem a je schopna nasazení i v obtížně dostupném terénu a umí plavat.

Obrněný průzkumný transportér BRDM-2rch

 

BRDM-2rch je obojživelné, speciální, pancéřované vozidlo družstva radiačního a chemického průzkumu s pohonem všech kol postavené na bázi vozidla BRDM-2.

Transportér umožňuje provádět radiační a chemický průzkum pochodových os, komunikací a terénu, radiační a chemické pozorování, vytyčování zamořených prostorů, orientační kontrolu zamoření osob, techniky, materiálu, potravin a vody, odběr vzorků kontaminované zeminy, potravin a vody, meteorologické pozorování a předávání zpráv o radiační a chemické situaci.

Do speciální výbavy patří automatický signalizátor GSP-11 nebo GSA-12, chemický průkazník CHP-71, intenzimetr IT-65 nebo DP-86, radiostanice R-123, navigační zařízení TNA-3, vytyčovací zařízení zamořených prostorů, souprava k odběru vzorků KPO-1 a meteorologický komplet MK-3.

Transportér je obojživelný a je vyzbrojen 7,62mm kulometem PKT.

Nahoru